Vetovoimaa vihreästä energiasta ja vetytaloudesta

Vetovoimaa vihreästä energiasta ja vetytaloudesta -hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden kehittymistä alueelle sekä hakea nopealla aikataululla ratkaisuja toimintaympäristön akuutteihin haasteisiin ja kiristyviin ilmastotavoitteisiin. Hankkeessa tehdään aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden ja etenkin teollisuus- ja logistiikkasektorin kanssa uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseksi vihreisiin energiaratkaisuihin liittyen.

Hankkeessa jalkautetaan South East Finland Hydrogen Valley -selvityksen tuloksia maakuntaan, edistetään uusiutuvan energian tuotantopotentiaalia alueella sekä vahvistetaan alueellista ja kansainvälistä verkostoyhteistyötä.

Hankkeen nimi: Vetovoimaa vihreästä energiasta ja vetytaloudesta
Toteutusaika: 1.9.2022-30.9.2023
Rahoittaja: Kymenlaakson liitto, AKKE-rahoitus

Tutustu South East Finland Hydrogen Valley -selvitystyön tuloksiin: South East Finland Hydrogen Valley

Lisätietoja

Kari Laine

Laine Kari

Asiantuntija
Energia ja vetytalous
+358 20 615 9083
+358 40 179 7083
kari.laine@kinno.fi

Scroll to top