Vähähiilisten hankintojen pelikirja on työkalu vastuullisten hankintojen tekemiseen

Vähähiilisillä julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan päästövähennyksiin pyrkiviä valintoja hankintojen tekemisessä. Suomessa julkisia hankintoja tehdään noin 47 miljardilla eurolla vuosittain, joten hankintojen vähähiilisyydellä on suuri merkitys ilmastotavoitteisiin pääsemisessä. KEINO-osaamiskeskus on julkaissut Pelikirjan (linkki, pdf), jossa kuvataan vastuullisten hankintojen tekemiseen etenemispolut johtajalle, päällikölle ja asiantuntijalle. Polkujen varrella on tunnistettu hankintojen vaaran paikat sekä annettu suosituksia niiden välttämiseksi. Pelikirjassa kuvataan myös vähähiilisen hankinnan onnistumisen edellytykset.

Case-esimerkkeinä pelikirjassa toimivat Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmaan (linkki johtaa toiselle sivustolle) osallistuneet eli Tornion kaupunki (vähäpäästöiset koulukuljetukset), Suomen Erillisverkot Oy (vähähiiliset palvelinhankinnat), Kouvolan kaupunki (vähähiilisen puukoulun hankinta), Metsähallitus (kiinteistökannan energiatehokkuushankinta), Tampereen kaupunki (katu-urakkahankinta kiertotalouden periaattein) sekä Vaasan kaupunki (vähähiiliset talvihoitourakat ja palveluallianssin valmistelu pyöräilyn edistämiseen).

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top