Vaatekilot hyötykäyttöön

Tiedätkö sinä, mitä poistotekstiileille pitää tehdä?

Blogi 9.4.2024

Suomen tekstiilien kiertotaloudessa tapahtui merkittävä muutos vuoden 2023 alussa, kun käytettyjen vaatteiden ja tekstiilien keräys alkoi kaikissa kunnissa. Taustalla on EU:n jätedirektiivi, joka tähtää yhdyskuntajätteen keräysasteen nostamiseen ja tekstiilijätteen hyödyntämiseen raaka-aineena. Suomi on pyrkinyt toimimaan edelläkävijänä aloittamalla tekstiilien keräyksen ja hyötykäytön yhteistyössä kiertotalousyritysten kanssa. Paimiossa toimii jo Pohjoismaiden mittakaavassa suuri kierrätyslaitos, jossa keräystekstiiliä jalostetaan kierrätyskuiduksi.

Miksi tekstiileille tarvitaan erillinen keräys?

Tähän asti käytöstä poistetut tekstiilit on pääosin kierrätetty sekajätteen mukana ja ne ovat päätyneet poltettavaksi energiajätteenä. Tällöin käyttökelpoista materiaalia päätyy energiajätteeksi aivan turhaan. Tulevaisuudessa on tärkeää pidentää tekstiilimateriaalien elinkaarta ja pyrkiä hyödyntämään niitä uudelleen. Tekstiilien erilliskeräys on ensimmäinen askel tekstiilikuitujen kierrättämisessä.

Tekstiilien kierrätysprosessi koostuu monivaiheisesta lajittelusta, jalostuksesta ja uudelleenkäytöstä.

Prosessi ei ole aivan ongelmaton, sillä kuluttajat eivät ole aina tietoisia siitä, mitkä tekstiilit kuuluvat poistotekstiilin keräykseen.

Esilajittelu tapahtuu jätteenkeräyspaikoilla ja tarkemmat lajitteluvaiheet kierrätyslaitoksessa, jossa tekstiilien lajittelun apuna voidaan käyttää myös materiaalilaatuja tunnistavia skannereita.

Teknologia soveltuu hyvin tukemaan materiaalitunnistamista, mutta se ei vielä pysty korvaamaan manuaalista esi- tai jatkolajittelua. Yksi prosessin pullonkauloista onkin lajittelun hitaus. Varsinainen kierrätysprosessi on Suomessa tällä hetkellä vielä mekaaninen, ja siinä tekstiili puretaan ja avataan takaisin kuiduksi. Näistä kuiduista voidaan valmistaa monenlaisia tuotteita ja materiaaleja.

Kun on aika luopua vaatteesta, ehjät vaatteet voi viedä vaatekierrätykseen tai myydä eteenpäin. Loppuun käytetyt vaatteet tulee nyt kierrättää erikseen, eivätkä ne ole enää sekajätettä. Poistotekstiilit päätyvät uudelleenkäyttöön, kun niistä valmistetaan esimerkiksi lankaa, josta voidaan valmistaa uusia vaatteita. Tällä hetkellä poistotekstiileistä halutuimpia jatkojalostukseen ovat puhtaat luonnonkuidut, kuten puuvilla ja pellava. Valitettavasti puhtaita luonnonkuitumateriaaleja on poistotekstiilistä vain pieni osa.

Kierrätyksessä polyesteri on arvossaan

Sekoitemateriaalien hyödyntäminen on hankalampaa, mutta sen eteen tehdään jatkuvasti kehitystyötä. Tästä hyvänä esimerkkinä on Rester Oy:n aloittama yhteistyö ruotsalaisen The Loop Factoryn kanssa. Tavoitteena on saada korkean lisäarvon kohteisiin mukaan myös paljon polyesteriä sisältäviä sekoitemateriaaleja.

Tekstiilien kiertotalous on edennyt merkittävästi, kun poistotekstiilien keräys on käynnistynyt ja samalla jatkuvasti kehitetään uusia ratkaisuja ja teknologiaa kerätyn tekstiilin hyödyntämiseksi.

Lisätietoja

Sari Lakkala

Lakkala Sari

Asiantuntija
Tekstiilikierrätys
+358 20 615 1409
+358 40 685 7129

sari.lakkala@kinno.fi

Scroll to top