Ilmakuvassa UPM:n Haukkasuon turpeenottoalue.

UPM tutkii vihreän siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia

TIEDOTE 3.6.2024

Sähkön tarpeen arvioidaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Vihreä siirtymä edellyttää hiilidioksidivapaata sähköä, kuten ydin-, vesi-, tuuli- ja aurinkovoimaa, mutta myös uusia innovaatioita sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi. UPM:llä on ainutlaatuinen asema tutkia vihreän siirtymän mahdollisuuksia, sillä heillä on jo hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa, biogeenistä hiilidioksidia tuotannosta sekä vedyn tuotantoa ja hyödyntämistä jalostamotoiminnassa.

Osana vihreän siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia UPM Energy tutkii tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kehittämistä pääasiassa UPM-Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla. Aurinkovoimaa kehitetään Utissa, Kouvolassa ja tuulivoimaa Länsi- ja Itä-Suomessa. Hankkeet ovat vielä alkuvaiheessa.

"Hiilidioksidivapaan sähkön tarpeen odotetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina, kun yhteiskunta siirtyy pois fossiilisista polttoaineista, teollisuusprosesseja sähköistetään ja digitalisaatio lisää paljon sähköä käyttävien datakeskusten määrää. Suomen toiseksi suurimpana sähköntuottajana UPM Energy haluaa mahdollistaa, että kasvavaan sähkön kysyntään vastataan", UPM Energyn sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Stefan Sundman sanoo.

Yksi kehitettävistä kohteista on aurinkovoimahanke Haukkasuolla ja Kiikunsuolla Kouvolan Utissa. UPM-Kymmene Oyj:n omistama maa-alue soveltuu erinomaisesti aurinkosähkön kehittämiseen muun muassa hyvien aurinko-olosuhteidensa vuoksi.

Haukkasuo ja Kiikunsuo ovat toistaiseksi vuokrattu turvetuotantoon. Tämä toiminta päättyy lähivuosina, ja alue on herättänyt paljon kiinnostusta aurinkovoiman kehittäjien keskuudessa.

"Aurinkovoima tarjoaisi loistavan mahdollisuuden jatkaa alueen pitkää historiaa energiantuotannossa turvetuotannon jälkeen. Maanomistajana näemme tämänkaltaiset alueet ensisijaisina kohteina aurinkovoiman kehittämiselle. Emme halua kehittää aurinkovoimaa tuottavalle metsämaalle ja näin aiheuttaa metsäkatoa", UPM Metsän maankäyttöpäällikkö Juha Rissanen toteaa.

Puhdas energia on kestävän kehityksen edellytys

UPM Energyn omistama projektiyhtiö UPM Solar Oy on toimittanut Kouvolan kaupungille kaavoitusaloitteen aurinkosähköhankkeen toteuttamiseksi alueille. Aloite oli Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan käsittelyssä toukokuun lopussa. Mahdollisten tulevien kehitysvaiheiden aikataulu tarkentuu, kun kaavoitussopimus kaupungin kanssa on allekirjoitettu. Alustavien arvioiden mukaan alueelle mahtuisi yhteensä 500–700 MW:n tuotantokapasiteetti.

Kouvolalla on hyvät edellytykset liittää aurinkosähköä Suomen kantaverkkoon isossa mittakaavassa.

"Puhdas energia on avainasemassa käynnissä olevassa energiamurroksessa. Aurinkovoimahankkeilla on myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia aluetalouteen ja työllisyyteen suoraan ja välillisesti", Kouvolan kaupungin kehitysyhtiö Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Pasi Miettinen sanoo.

Lisäksi UPM Energy selvittää tuulivoimahankkeiden kehittämistä pääasiassa UPM:n omistamilla maa-alueilla Ähtärissä, Pieksämäellä ja Vesanto-Keiteleen alueella. Sijainnista riippuen kullekin maa-alueelle voisi olla mahdollista kehittää 70–150 MW:n tuulivoiman tuotantokapasiteettia. UPM Energy järjestää hankkeista kullakin paikkakunnalla yleisötilaisuuksia, kun kaavoitusprosessi etenee.

Digitaalisen ja vihreän siirtymän kehitys vaikuttaa sähkön kysyntään tulevaisuudessa. UPM Energyn uusien hankkeiden toteutuminen on kiinni tästä kysynnän kehityksestä. Mahdollisia investointeja harkitaan vasta sen jälkeen, kun kehitystyö on saatu onnistuneesti päätökseen, kunkin hankkeen toteuttavuus ja laajuus ovat selvillä, ja kun uuden sähköntuotannon tarve on arvioitu silloisen markkinatilanteen valossa.

Tervetuloa aurinkovoimahankkeen tiedotustilaisuuteen

UPM Energy toivottaa kaikki hankkeesta kiinnostuneet tervetulleiksi Haukkasuon ja Kiikunsuon hankkeita esittelevään tilaisuuteen tiistaina 11.6. klo 16–17.30 Utin kerholla (Hävittäjäntie 3, 45410 UTTI). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu 100 henkilölle.

UPM Energy on lähettänyt myös hankkeen lähialueen maanomistajille kirjallisen kutsun tilaisuuteen. Median edustajia pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse 7.6. mennessä osoitteeseen info.energy@upm.com.

Lisätietoja antaa:
Viestintäpäällikkö Tarja Pennanen, UPM Energy, puh. 02041 50891  info.energy@upm.com.

UPM:n alkuperäinen tiedote: UPM tutkii vihreän siirtymän tarjoamia uusia mahdollisuuksia

Scroll to top