Yritystoimintaa sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen

Kinno selvitti syksyn 2022 aikana Kouvola työnantajayritysten tilannetta muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Kyselytutkimuksen tavoitteena on hakea keinoja yritysten ja eri toimialojen toimintaedellytysten parantamiseen. Suurinta huolta yrityksissä aiheuttavat tulevaisuuden epävarmuus ja ammattitaitoisen työvoiman saaminen. Yritykset ovat pitäneet kiinni nykyisestä työvoimastaan ja pyrkineet välttämään lomautuksia, vaikka lomautusuhka on joidenkin yritysten kohdalla mahdollinen.

"Kriittisin kustannustekijä on energian hinta ja saatavuus. Energian hinta on moninkertaistunut, mikä on pakottanut uusiin energiainvestointeihin.​ Erityisesti raaka-aineiden ja komponenttien hinnat ovat nousseet, samoin muut kustannukset, kuten rahtikustannukset," kertoo yrityshaastattelut tehnyt Jari Simola, Jakendos Oy.

Hintojen nousu on ollut vaikeaa siirtää myyntihintoihin, mikä on vaikuttanut kielteisesti yritysten kannattavuuteen.​ Osa yrityksistä on jo aloittanut vaihtoehtoisten raaka-aine- ja komponenttitoimittajien kartoittamisen, samoin kuin vaihtoehtoisten alihankintaketjujen selvittämisen.

Yritysten tilauskanta on hyvällä tasolla.​ Rahoitustilanne on suurimmalla osalla yrityksistä hallinnassa, kiitos hyvien edellisvuosien. Parin yrityksen rahoitus näyttäytyy kriittisenä.

Yritykset ymmärtävät Ukrainan sodan vaikutukset - Syyllisiä ei haeta, vaan yritetään sopeutua haasteelliseen tilanteeseen kaikin keinoin.​

Kinno on aloittanut toimenpiteet​ yritysselvityksen pohjalta

Kinno on jaotellut toimenpiteet kolmeen tasoon. Yrityksiä tuetaan tarvittaessa yksilötasolla, yhteisten intressien yhdistämänä ryhmätasolla sekä teemakohtaisesti. Tukea on tarjolla monella eri tavalla. Talousapua laajennetaan esimerkiksi sillä, että Kinno on liittynyt ELY-keskuksen valtakunnalliseen Yrittäjän talousapu -verkostoon.

"Kinno ratkoo yhdessä ammattitaitoisen työvoiman hankinnan haasteita TE-toimiston, kaupungin, oppilaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa. Suunnitteilla on muun muassa koulutusinvestointiohjeistus yhdessä Edukon ja TE-toimiston kanssa", sanoo Leena Gardemeister, Kouvola Innovation Oy.

Selvityksen mukaan yrityksiä huolettavat kaupungin hankintoihin liittyvät asiat, kuten että suositaanko isoja urakoitsijoita, miksi konsultteja käytetään, onko hinta ainoa ratkaiseva tekijä, kaupungin sopimusehtojen joustavuus, hankinnat paikallisilta yrityksiltä (kokeilut), yhteydenpito yrityksiin ja ymmärretäänkö julkisten hankintojen vaikutus yritysten kasvun vahvistajana.​ Kinno välittää yritysten palautteet Kouvolan hankintatoimelle ja kaupunginhallitukselle. Kaupunki on reagoinut yrittäjien palautteeseen kokoamalla työryhmän, joka antaa vastaukset yrittäjien kysymyksiin.

Kysely toteutetaan koko maakunnassa

Kehittämisyhtiöt, Kouvola Innovation Oy ja Cursor Oy, ovat selvittäneet Venäjän Ukrainaan suunnatun hyökkäyssodan vaikutuksia maakunnan yrityksissä. Kinno selvitti syksyn 2022 aikana Kouvola työnantajayritysten toimintaympäristön tilannetta kyselytutkimuksella. Tavoitteena on hakea keinoja yritysten ja eri toimialojen toimintaedellytysten parantamiseen. Etelä-Kymenlaakson alueella selvitys on vielä meneillään. Maakunnan yrityksiin suunnatut Cursorin ja Kinnon kyselytutkimukset rahoitettiin Kymenlaakson Liiton myöntämällä AKKE-rahoituksella.

Kouvolan alueella haastateltiin 21 kouvolalaista yritystä eri toimialoilta. Selvityksessä paneuduttiin erityisesti kysymyksiin yrityksen energiaratkaisujen - ja rahoituksen tilanteesta, raaka-aine- ja komponenttiongelmista, hintojen muutosten vaikutuksista, vientiin liittyvistä rajoituksista sekä työvoiman saatavuudesta. Yrityskohtaiset tiedot ovat luottamuksellisia, joita ei luovuteta ulkopuolisille.

Kinno jatkaa työskentelyä selvityksessä esille nousseiden aiheiden parissa ja tapaamalla niitä yrityksiä, jotka halusivat lisätietoja Kinnon toiminnasta. Kaikki selvityksen yhteenvedon herättämät ajatukset ovat tervetulleita ja ne pyydetään laittamaan yhteyspäällikkö Leena Gardemeisterille osoitteeseen: leena.gardemeister@kinno.fi

Parhaat kiitokset haastattelun antaneille yrityksille! Kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneille, jotka välittömästi tutustuivat yritysten kysymyksiin ja antoivat näkemyksensä Kinnon käyttöön. Kiitokset kyselytutkimuksen tekijälle, joka antaa myös tarvittaessa lisätietoa: Jari Simola, Jakendos Oy, p. 041 432 2170

Lisätietoja

Leena Gardemeister

Gardemeister Leena

Yhteyspäällikkö
Rahoitusneuvonta, omistajanvaihdokset
+358 20 615 8191
+358 40 768 3474
leena.gardemeister@kinno.fi

Scroll to top