kahvikuppi pöydällä

Tyytyväiset asiakkaat ja onnistumiset kuvaavat Kinnon vuotta 2023

Vuosi 2023 oli Kinnon toiminnan kannalta erinomainen. Asiakasmäärätavoite ylittyi, asiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla ja taloudellinen tulos vastasi tavoitetta.

Asiakkaat tyytyväisiä Kinnon palveluun

Kinnon yrityspalveluissa ja sijoittumisessa palveltiin henkilökohtaisesti noin 1 300 asiakasta. Alkavien yritysten neuvonnassa kävi 287 henkilöasiakasta, jotka perustivat yli 100 uutta yritystä Kouvolaan. Alkavien yritysten neuvonnan ja muiden yrityspalvelujen keskiarvona laskettu asiakastyytyväisyys oli edelleen kärkiluokkaa. Asteikolla yhdestä viiteen Kinnon asiakastyytyväisyys oli 4,4. Kinnon alkavien yritysten neuvonnan asiakastyytyväisyys on Uusyrityskeskusten keskuudessa Suomen kärkeä.

Vaikuttamista Kouvolan hyväksi

Valtioneuvosto päätti rakennemuutostilanteen tukemiseksi myöntää Kouvolaan 2,2 miljoonaa euroa elintarvikesektorin kehittämiseen. Kinno koordinoi äkillisen rakennemuutoksen suunnitelman laadintaa kaupungin osalta. Myönnetty rahoitus oli määrätietoisen työn tulos.

Merkittäviä investointeja

Kouvolan ensimmäiset aurinkopuistohankkeet etenivät vuoden 2023 aikana. Kinnon asiantuntijat ovat olleet tiiviisti mukana tukemassa aurinkovoimatoimijoiden sijoittumista Kouvolaan. Aktiivinen työ näkyi myös yritysten Kouvolaan sijoittumisessa. Tervaskankaalle tehtiin useita kaupan alan tonttivarauksia ja yritystontteja kysyttiin myös muualta.

Vuosi päättyi merkittävän pohjoismaisen toimijan ilmoitukseen rakentaa mittava datakeskus Kouvolaan. Hankkeen sijoittumispäätöksen tueksi tehtiin tiivistä yhteistyötä Kouvolan kaupungin ja energiakumppani KSS Energian kanssa.

Kinnon perustehtävä on huolehtia alueen yritysten toimintaedellytyksistä ja kasvusta yhdessä Kouvolan kaupungin ja yhteistyökumppanien kanssa. Tässä tehtävässä on vuoden 2023 aikana onnistuttu hyvin. Myös yrityksen taloudellinen tulos on ollut asetettujen tavoitteiden mukainen.

 

Scroll to top