Tuukka Mettälä

Tuukka Mettälä aloitti Kinnossa kiinteistöpäällikkönä

Kiinteistöala tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia

Joulukuun alussa Kinnossa Kouvolan Yritystilojen kiinteistöpäällikkönä aloittanut Tuukka Mettälä tekee tiivistä yhteistyötä vuokralaisten, palveluntuottajien, urakoitsijoiden ja kaupungin tilapalveluiden kanssa varmistaakseen, että kiinteistöt palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla niiden käyttäjiä.

Kiinteistöpäällikkönä hän vastaa Kouvolan Yritystilojen kiinteistösalkun kohteiden taloudesta, tekniikasta ja palveluista sekä muista yleisistä asioista. Kiinteistöpäällikön saappaisiin astuminen pitää sisällään sekä haasteita että mahdollisuuksia.
”Kiinteistökannan ikääntyminen ja korjausvelan hallinta ovat alan suurimpia haasteita. Vanhemmissa kiinteistöissä korjaustarve on yleensä suurempi, riippuen toki täysin aiemmin tehdyistä peruskorjauksista. Myös uudemmissa kiinteistöissä on omat haasteensa, jotka useimmiten liittyvät monipuolisempaan tekniikkaan”, Mettälä kertoo.

Tuukka Mettälä
Tuukka Mettälä

Kiinteistöpäällikön työpäivien sisältö vaihtelee suuresti, minkä Tuukka Mettälä toteaa sopivan itselleen.
”Toimistotyön lisäksi päivät sisältävät paljon palavereita ja kohdekäyntejä, mikä pitää työn mielenkiintoisena ja monipuolisena. Teen yhteistyötä erityisesti vuokralaisten kanssa, sillä tilojen ensisijainen päämäärä on palvella heidän käyttötarkoitustaan. Myös eri palveluntuottajat sekä urakoitsijat kuuluvat olennaisena osana verkostooni. Tärkeä sidosryhmä on myös kaupungin tilapalvelut.”

Vaikka kiinteistöalalle ryhtyminen ei varsinaisesti ollut Tuukka Mettälän suunnitelmissa, kertoo hän löytäneensä alasta paljon mielenkiintoista ja oppimismahdollisuuksia.
”Hieman asiaan perehdyttyäni kiinteistöjohtamiseen suuntaavat opinnot tuntuivat luontevilta ja polku kohti nykyisiä työtehtäviä alkoi muovautua. Kiinteistöjen parissa toimiessa oppii jatkuvasti uutta ja saa olla tekemisissä monipuolisesti eri alojen toimijoiden kanssa.”

Mettälä kiittelee työyhteisöä, joka on auttanut häntä pääsemään alkuun uusissa tehtävissä.
”Varsinaisia yllätyksiä ei eteeni ole työssä tullut, ainoastaan paljon uutta ja opittavaa. Hyvässä työyhteisössä on ollut helppo päästä alkuun”, Mettälä toteaa.

Tuukka Mettälä on opiskellut Jyväskylän ammattikorkeakoulussa palveluiden tuottamista ja johtamista, ja hänellä on myös teknisen isännöitsijän koulutus. Edeltävätkin työtehtävät ovat liittyneet kiinteistöihin, sillä ennen siirtymistään Kinnoon hän työskenteli teknisenä managerina Caverionilla. Tuukka Mettälä on kotoisin Elimäeltä ja asuu nykyisin perheineen Korialla.

 

Julkaistu tammikuussa 2024

Scroll to top