Saavutettavuusseloste

Kouvola Innovation Oy pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.kinno.fi ja www.yritystilat.fi –sivustoja.

 

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Verkkosivustojen kinno.fi ja yritystilat.fi sisällöt mukaan lukien sivuille tuodut kolmansien osapuolten sisällöt, eivät ole vielä saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi. Saavutettavuustyö on käynnissä, mutta vielä kesken.

  • Sivusto ei teknisiltä ominaisuuksiltaan vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia kaikilta osin (WCAG 2.1 1-7)
  • Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien liitetiedostot, elementit ja upotukset eivät vielä välttämättä täytä saavutettavuusvaatimuksia havaittavuuden, hallittavuuden, ymmärrettävyyden, toimintavarmuuden ja ohjeidenmukaisuuden osalta (WCAG 2.1 1-7).
  • Verkkosivujen sisältämä kolmansien osapuolien tuottama sisältö ei välttämättä ole vielä saavutettavuusvaatimuksien tason AA mukaista (WCAG 2.1 5.4), koska sisältö on kolmannen osapuolen hallinnassa.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu Kouvola Innovation Oy:n viestinnän 18.9.2020 tekemänä itsearviointina, koska ulkopuolisen tahon tuottama auditointi ei ole vielä valmis.

Palaute ja yhteystiedot

Sekä kinno.fi että yritystilat.fi –sivustojen saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen viestinta@kinno.fi tai puhelimitse 020 615 5219.
Samojen yhteystietojen kautta voit pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon:

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö: saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi
vaihde 029 501 6000

 

Kouvola Innovation Oy on sitoutunut digitaaliseen saatavuuteen. Saavutettavuusprojekti on käynnissä ja henkilöstöä koulutetaan syksyn 2020 aikana. Verkkopalvelun auditointi on kesken ja sisällön ja tekniikan korjaukset, sekä tarkempi saavutettavuusseloste toimitetaan sivustolle myöhemmin. Verkkosivusto korjataan vähintään WCAG 2.1 AA-tason täyttäväksi (tavoite 30.4.2021 mennessä).

 

Lisätietoja:

Pirjo Vuorenpää

Vuorenpää Pirjo

Viestintäpäällikkö
+358 20 615 5219
pirjo.vuorenpaa@kinno.fi

Scroll to top