Kouvola Innovation Oy:n hallitus 2021 -

Jukka Silén, puheenjohtaja

Sheikki Laakso, varapuheenjohtaja

Tommi Helkala

Birgit Koskela

Raija Sierman-Henttonen

Anni Villikka

Janne Wall

Scroll to top