Päiväkodin rakennusurakasta pidettiin tekninen vuoropuhelu

Naukion päiväkodin rakennusurakasta järjestettiin tekninen vuoropuhelu, johon osallistui moni paikallinen urakoitsijaehdokas. Päiväkodin rakennusurakka oli alun perin tarkoitus toteuttaa KVR-urakkana ja hankinta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Teknisessä vuoropuhelussa yrittäjiltä saadun palautteen perusteella tämän hankinnan osalta tullaan tekemään muutoksia sekä täydennyksiä kilpailutusaineistoon, aiottuun kilpailutusmenettelyyn sekä mahdollisesti myös urakkamuotoon ja näin mahdollistamaan tarjouskilpailuun osallistuminen useammalle. Yrittäjiltä saadun palautteen perusteella urakkaohjelmaa tullaan muuttamaan siten, että myös oppisopimuksella työllistäminen täyttää työllistämisehdon.

”Tämä osoittaa hyvin markkinavuoropuhelujen tärkeyden. Kun hankinnasta on mahdollisuus ennakkoon keskustella, asiasta oppivat kaikki osapuolet”, hankinta-asiamies Marita Melkko toteaa.

Fossiilittoman työmaan vaatimuksiin ei yrityspuolella vielä olla valmiita. Kouvolan kaupungilla on tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2030, joten myös työmaiden toiminnoissa tavoite tulee näkymään lähivuosina. Hankinnasta järjestetään uusi tekninen vuoropuhelu, kun päivittyneet kilpailutusaineistot valmistuvat.

Lisätietoja

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top