digitaalisuus kuvituskuva

Tarjouspyyntö digiasiantuntijapalveluihin

Päivitetty sivun alaosaan tarjouspyyntöön tulleet lisätietokysymykset ja niiden vastaukset 31.3.2023.

Kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (XAMK) Oy:n ovat käynnistäneet DIH Kymenlaakso – Digibuusteri -hankkeen, jossa luodaan Kymenlaaksoon Digiasema-nimellä toimiva DIH (Digital Innovation Hub) -verkosto, jonka tavoitteena on EU-komission mukaisesti edistää digitalisaation hyödyntämistä seudun yrityksissä ja vahvistaa digitaalisia innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Hankkeen tavoitteena on digiosaamisen tason nosto digitalisaation hyödyntämistä aloittelevissa tai perusosaamisen tasolla olevissa mikro- ja pk-yrityksissä sekä tukea yritysten kilpailukykyä ja kasvua digitalisaatiota hyödyntämällä koko Kymenlaakson alueella. Hankkeen aikana yrityksille tarjotaan yrityskohtaista digisparrausta yrityksen tarpeiden mukaisesti. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston ja Kymenlaakson liiton rahoittama.

Pyydämme tarjouksia digiasiantuntijapalveluista liittyen yrityskohtaisiin digisparrauksiin, joiden tavoitteena on kymenlaaksolaisten yritysten avustaminen ja tukeminen digitalisaation edistämisessä. Palvelun kohderyhmänä ovat kaikki kymenlaaksolaiset digitaalisia ratkaisuja oman ydinliiketoiminnan tukena hyödyntävät pk-yritykset (digitalisaation hyödyntäjät).

Hankinta on jaettu viiteen osaamisalueeseen:

Osa 1. Yrityksen digivalmiuksien tarkastelu ja kehitysehdotukset (sisältäen esim. laitteet, mobiililaitteet, käytössä olevat digitaaliset palvelut ja ohjelmistot)
Osa 2. Digitalisaation mahdollisuuksien tunnistaminen ja liiketaloudellinen tarkastelu
Osa 3. Yritysten sähköisten järjestelmien ja sovellusten tarkastelu/optimointi sekä kehitystarpeet
Osa 4. Yrityksen tieto- ja kyberturvan tilannearvio ja kehittäminen
Osa 5. Yrityksen verkkoviestinnän ja -markkinoinnin sparraus ja edistäminen, audiovisuaalisen osaamisen kehittäminen (videot, kuvat, sisällöntuotannon suunnittelu ym.)

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon valitaan 2–8 toimittajaa kuhunkin em. osaamisalueeseen. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osaan. Tarjouksessa tulee selkeästi kertoa, mihin osa-alueisiin tarjotaan ja tarkentaa tarvittaessa tarjouksen sisältö osa-alueen sisältöön. Puitejärjestelyyn valittujen toimittajien asiantuntijapalveluja hyödyntävät sekä Kouvola Innovation Oy että Cursor Oy.

Yrityskohtainen digisparrauspalvelu on yritykselle de minimiksen alaista tukea, arvo 500 euroa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettely on avoin.

Aikataulu

Kirjallinen tarjous on jätettävä 6.4.2023 klo 16.00 mennessä. Lisätietokysymykset tulee lähettää 28.3.2023 mennessä ja vastaukset kysymyksiin julkaistaan 31.3.2023 tällä sivulla. Puitejärjestely on voimassa 1.5.2023 – 31.12.2024 välisen ajan tai hankkeen päättymiseen saakka.

Lue koko tarjouspyyntö TÄÄLTÄ.

Lisätietoja:

Ilona Pilli
projektipäällikkö / Kouvola Innovation
ilona.pilli@kinno.fi
p. +358 20 615 6535

Riina Laaksonen
projektipäällikkö / Cursor
riina.laaksonen@cursor.fi
p. +358 40 190 2534


Tarjouspyyntöön tulleet lisätietokysymykset ja niiden vastaukset:

Voiko tarjota Pohjois-Kymenlaaksolaisille ja Etelä-Kymenlaaksolaisille eri tuntihinnat?

Ei, hankinta toteutetaan yhtenä hankintana koskemaan koko maakunnan aluetta, joten hinnan on myös oltava voimassa koko maakunnan alueella. Hintavertailuun tulee määritellä yksi tuntihinta, joka sisältää kaikki kulut.

Jos yhteistyökumppani voi tarjota palvelujaan etäisyydestä Kymenlaaksoon johtuen vain etäyhteydellä, hyväksytäänkö tarjous?

Pelkällä etäyhteydellä palvelujen tarjoaminen ei ole este tarjouksen hyväksymiselle, mutta tarjouksesta tulee selkeästi ilmetä, että palvelua tullaan tarjoamaan vain etäyhteydellä. Kohdistettaessa asiantuntijoita asiakkaille käytetään tilannekohtaista harkintaa ja otetaan huomioon asiakkaan toive, sopiiko vain etäyhteydellä tuotettu palvelu asiakkaalle. Hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta.

Voiko tarjota erikseen tuntihintaa etäyhteyteen ja lähitapaamiseen perustuen?

Ei. Jos tarjoaa palveluita useampaan osa-alueeseen, voi osa-alueille määritellä eri hinnat.

Mitä tarkalleen ottaen tarkoittaa digisparraus? Onko se rajattu esimerkiksi 1 pv tapahtumaksi / 1 htp:n arvoiseksi työksi? Vai voiko asiakas ostaa palveluita esimerkiksi 10 000 €:lla ja siitä tuki on 500 €?

Digisparraus on asiakasyrityksille räätälöityä digitukea tarjouspyynnössä mainittuihin osa-alueisiin. Tarjouksessa pyydetään kokonaishinta, joka kattaa kaikki konsultoinnista aiheutuvat kulut (myös mahdolliset matkakulut). Hinta tulee ilmoittaa €/tunti, alv 0 %. Palvelun tilaa ja maksaa aina hanke. Palvelua tilataan asiantuntijalta tuntimäärä x riippuen sopimuksen tuntihinnasta ja kokonaishinnaksi yhdelle palvelutapahtumalle tulee n. 500 €.

Tekevätkö puitesopimukseen valitut toimittajat vielä erikseen yrityskohtaisia tarjouksia asiakkaille puitesopimuksen voimassaolon aikana?

Puitesopimuksen aikana hanke ostaa asiakasyrityksille digiasiantuntijapalvelua sopimuksen mukaisella hinnalla. Yrityskohtaisia tarjouksia ei tehdä puitejärjestelyn sisällä.

Sitooko nyt tarjouksessa annettu hinta tarjoajaa kaikilta asiakkailta tulleissa toimeksiannoissa? Esimerkiksi, annamme nyt tarjousvaiheessa tuntihinnaksi 62,5 € --> Asiakas tilaa meiltä tuolla hinnalla päivän mittaisen workshopin, käyttää siihen 500 €:n tuen ja lisäksi tilaa vaikkapa 500 h erikseen ja meidän on sillä hinnalla myytävä?

Hinta sitoo vain hankkeen tilaamaa digisparrauspalvelua, jonka arvo on 500 €/yritys. Tarjoaja voi tarjota yrityksille lisäpalvelua haluamaansa hintaan ja jatkaa yhteistyötä asiakasyrityksen kanssa. Nämä palvelut eivät kuulu tähän puitesopimusjärjestelyyn.

"Tarkentaa tarvittaessa tarjouksen sisältö osa-alueen sisältöön." - tarkoittaako tämä, että osa-alueen sisältö voi olla esim. 1 htp:n workshop-tapahtuma?

Ei. Esimerkiksi tilanteessa, jossa asiantuntijalla ei välttämättä ole osa-alueen kaikkien ohjelmistojen, sovellusten, taitojen tms. osaamista, hän voi määritellä mihin hänen asiantuntijuutensa ja siten tarjouksensa kohdistuu. Tarjoajalta pyydetään tarjoukseen vain tuntihinta osa-alueittain, ei palvelutapahtuman tarkempaa määrittelyä.

hankkeen logot

Scroll to top