Ilmakuva Solvay Chemicals Finland Oy:n Voikkaan tehtaasta

Solvayn Voikkaan tehdas siirtyy 100-prosenttisesti vihreän sähkön käyttöön

Tehtaan tarvitsema sähkö tuotetaan tuulivoimalla vuodesta 2023 lähtien.

Solvay ja Statkraft ovat solmineet kymmenen vuoden sähkönhankintasopimuksen Pajuperänkankaan tuulipuiston tuottaman tuulisähkön hankkimisesta. Sopimus mahdollistaa Voikkaan tehtaan toimimisen 100 % tuulivoimalla ja auttaa vähentämään vetyperoksidin valmistuksen hiilijalanjälkeä Solvayn kestävyystavoitteiden mukaisesti.

”Solvay One Planet -kestävyystiekartan mukaisesti Solvay Peroxides tavoittelee hiilineutraaliutta globaalisti vuoteen 2040 mennessä,” kertoo Solvay Peroxides EMEA:n liiketoimintajohtaja Marco Giannuzzi. ”Tämän sähkönhankintasopimuksen ansiosta otamme merkittävän askeleen pienentääksemme Suomen tehtaamme ympäristövaikutuksia ja vastataksemme planeettamme sekä asiakkaidemme tarpeisiin.”

Sopimuksen mukaisesti Statkraft toimittaa Solvaylle Haapajärven Pajunperänkankaan tuulipuiston tuottamaa sähköenergiaa. Statkraft on äskettäin tehnyt hankintasopimuksen Pajunperänkankaan tuulipuiston kehittäjän ABO Windin kanssa. Rakenteilla oleva tuulipuisto koostuu 14 turbiinista, jotka liitetään sähköverkkoon syksyllä 2023.

100-prosenttisesti tuulivoimalla tuotettua vetyperoksidia

“Solvay Chemicals Finland Oy on tuottanut vetyperoksidia valkaisutarkoituksiin Voikkaalla vuodesta 1972,” kertoo tehtaanjohtaja Teppo Myöhänen. Tehdas on Solvaylle strategisesti tärkeä, ja uusi sähkönhankintasopimus on merkittävä askel tehtaan hiilijäljen pienentämiseksi. “Uusiutuvaan energiaan siirtyminen vahvistaa asemaamme markkinakehityksen kärjessä ja varmistaa, että Solvay on jatkossakin vahva ja luotettava valinta vetyperoksidiasiakkaille,” Myöhänen jatkaa.

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvin myönteiset ja markkinat kasvavat. ”Vetyperoksidin käyttö maailmalla lisääntyy ja tuotannon vihreydellä tulee olemaan entistä suurempi merkitys tulevaisuudessa. Tähän kysynnän kasvuun tulemme Voikkaan tehtaalla vastaamaan.”

Tavoitteena hiilineutraali Kymenlaakso

Kymenlaakson tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta. Tavoitteen toteuttamiseksi on laadittu tiekartta, jossa pääpaino on päästöjen vähentämisessä. Merkittävimmät päästövähennystoimet ja -potentiaali kohdistuvat liikenteeseen, teollisuuteen sekä energiantuotantoon.

”Solvayn Voikkaan tehtaan sopimus tuulisähkön hankinnasta on merkittävä uutinen alueen teollisuuden siirtymisestä kohti hiilineutraaliutta,” sanoo Kouvola Innovationin asiantuntija Kari Laine. ”Solvay on tärkeä yritys Kouvolalle ja on hienoa, että se toimii edelläkävijänä uusiutuvaan sähköön siirtymisessä.”

Scroll to top