Rohkeat naiset perustivat lääkäriaseman

Naprapaatti Katri Myllymäki ja työterveyshoitaja Kirsi Kinnunen kuulivat päivätöissään asiakkaiden jatkuvasti kommentoivan –eikä aina kovin mairittelevasti- työterveys- tai yksityisten lääkäriasemien palvelujen sujuvuutta.

Erityisesti työterveyspalvelujen koettiin muuttuneen vähemmän joustaviksi sitä mukaa, kun niitä tarjonneet lääkäriasemat olivat siirtyneet isojen konsernien omistukseen.

”Ajan mittaan kehittyi idea perustaa paikallinen lääkäriasema.”

Tuumasta toimeen. Erinäisten vaiheiden jälkeen KymiTerveys avasi ovensa tammikuussa 2021.

Opettelua ja lakitekstien lukemista

”Haastavaa tämän suuruusluokan yrityksen perustamisessa on ollut selvitettävien asioiden määrä. Asiat kyllä hoituvat, mutta monesti se on vaatinut tarkkaa perehtymistä. Tällä alalla lupa-asiat ovat varsin monitahoisia ja esimerkiksi tietoturvan järjestäminen on vaatinut paljon uusien asioiden opettelua ja lakitekstinkin lukemista. Välineistön ja hankintojen kilpailutukset ovat myös olleet haastavia ja aikaa vieviä”, kertoo yrittäjäkaksikko.

Tavoitteena Katri Myllymäellä ja Kirsi Kinnusella on, että KymiTerveys on helposti lähestyttävä ja alansa paras ja välittävin asiakaspalvelija.

”Haluamme olla varteenotettava vaihtoehto isojen palveluntuottajien rinnalla niin yksityisen sektorin kuin työterveyshuollonkin asiakkaille. Tämä tarkoittaa palvelujen laajentamista pikkuhiljaa mahdollisimman monipuolisiksi.”

”Asiakkailta saatu palaute on ollut hyvää. Se antaa voimaa ja uskoa siihen, että tulevaisuudessa pienikin toimija voi pärjätä tiukassa taloustilanteessa suuria ketjuja vastaan.”

”Yrittäjyyteen kasvaminen on haasteista huolimatta ollut positiivisesti yllättävää. Olemme saaneet hankkeellemme tukea tahoilta, joilta emme suoraan sanoen tukea edes osanneet odottaa”, naiset iloitsevat.

” Yksi parhaista asioista on ehdottomasti meidän työntekijätiimimme, joka on jo nyt hitsautunut hyvin yhteen. Jokainen on omalla sektorillaan rautainen ja kokenut ammattilainen ja tekee työtään suurella sydämellä.”

Apua Kinnosta ja yrityskummeilta

Erityisesti lääkäriaseman sijoittuminen Kuusankosken keskustaan on saanut kiitosta.

”Toimitiloja etsimme pari kuukautta ja tämäkin paikka oli vähällä tulla hylätyksi, sillä toinen kerros ei ollut meille sopiva vaihtoehto. Vuokranantajamme osoitti kuitenkin hyväntahtoisuutensa rakennuttamalla hissin. Tästä olemme erittäin kiitollisia, sillä hissi on ehdoton edellytys toisessa kerroksessa toimimiselle”, toteavat yrittäjät.

”Kinno on auttanut meitä paljon, erityisesti ennen toiminnan alkamista. Kinnosta saimme paljon tietoa yrityksen perustamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Kävimme läpi talouslukujen perusteita ja saimme vinkkejä budjetin tekoon, rahoituksen hakemiseen, markkinointiin sekä rehellisiä kommentteja siitä, kannattaako tälle alalle ylipäätään lähteä yrittäjäksi.”

”Lisäksi Kinnosta järjestyi meille yrityskummit poikkeuksellisesti jo yrityksemme alkutaipaleella. Yrityskummi on aloittavalle yrittäjälle hyvä keino omien ajatusten peilaamiseen. Omalle toiminnalleen monesti sokeutuu ja asioita ei osaa katsoa ulkopuolisen silmin. Tässä Kinnolla on ollut merkittävä rooli”, sanovat Kirsi Kinnunen ja Katri Myllymäki.

https://www.kymiterveys.fi/

Kuvateksti: Katri Myllymäki (vasemmalla) ja Kirsi Kinnunen.
Teksti ja kuva: Kirsi Markkanen, marraskuu 2021

Aloittelevia yrittäjiä Kinnossa palvelee:

Timo Lehmusmetsä

Lehmusmetsä Timo

Yritysneuvoja
Yrityksen perustaminen
+358 20 615 5957
+358 40 483 2957
timo.lehmusmetsa@kinno.fi

Scroll to top