Ratkaisuja julkisten hankintojen pullonkauloihin

Julkisille hankinnoille on asetettu suuria yhteiskunnallisia odotuksia ja tavoitteita, kuten esimerkiksi elinvoiman ja kestävän kehityksen edistäminen sekä muun muassa julkisten palveluiden kustannustehokkuuden parantaminen. Tavoitteiden tiellä on kuitenkin erilaisia
esteitä. Pullonkaulat johtavat muun muassa kuormittaviin prosesseihin, kilpailun vähäisyyteen sekä innovaatioiden edistämisen vaikeuteen. Työ- ja elinkeinoministeriön syyskuussa 2023 julkaiseman Ratkaisuja julkisten hankintojen pullonkauloihin -selvityksen tavoitteena oli määritellä toimenpiteitä, joilla julkisten hankintojen pullonkauloja voitaisiin poistaa nykyisten lakien puitteissa.

Kilpailun eli tarjoajien määrän lisääminen julkisissa kilpailutuksissa on laajalti kannatettu tavoite, joka nousi tässäkin selvitystyössä esiin. Useimmiten kilpailu esitettiin ensisijaisesti tehokkuustekijänä. On kuitenkin muistettava, että kilpailu on myös keino varmistaa laadukkaimpia tuotteita ja palveluita julkisorganisaatioiden toiminnan tueksi. Kilpailu ei ole siten vain kustannustehokkuuskysymys. Julkisten hankintojen muodostaman markkinan houkuttelevuudella varmistetaan parhaat toimijat, ratkaisut ja osaajat tyydyttämään julkisorganisaatioiden moninaisia tarpeita. Houkuttelevuuteen on tehtävä lisäpanostuksia tulevaisuudessa. Parhaimmillaan hankintayksiköt voisivat kilpailua lisäämällä sekä esimerkiksi innovatiivisia hankintoja hyödyntämällä kirittää tarjoajia innovoimaan entistä laadukkaampia ja kustannusvaikuttavampia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin.

Lisätietoja antaa:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top