Pitkäjänteistä kehitystyötä elinvoiman vahvistamiseksi

Kouvolan kaupungin hankintojen paikallisuusaste on noussut vuoden 2014 vajaasta 37 prosentista 52,4 prosenttiin. Vuonna 2021 paikallisten yritysten antamien tarjousten osuus kaikista saaduista tarjouksista on ollut 56 prosenttia. Paikallisten yritysten saamien sopimusten osuus kaikista syntyneistä sopimuksista on noussut 25 prosentista 65 prosenttiin vuodesta 2019 vuoteen 2021.

Kouvola on tehnyt pitkäjänteisesti työtä elinvoimansa vahvistamiseksi ja hankintojensa kehittämiseksi. Työ on tuottanut tulosta. Hankintaohjelman seurannan perusteella pk-yrittäjien osallistuminen tarjouskilpailuihin on mahdollistunut Kouvolassa aiempaa paremmin. Hankinnat on pyritty toteuttamaan pk-yrityksille soveltuvina kokonaisuuksina. Jaettujen EU-hankintojen osuus kilpailutuksista on ollut 65 prosenttia vuonna 2021.

Hankintojen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa on myös hyödynnetty monipuolisesti tarjoajien näkemyksiä hankintojen toteutusmahdollisuuksista markkinavuoropuhelujen avulla. Markkinavuoropuhelujen osuus kilpailutuksissa on kasvanut 17 prosentista 25 prosenttiin vuodesta 2019 vuoteen 2021. Näiden lisäksi on toteutettu teknisiä vuoropuheluja, missä tarjouspyyntöluonnos on lähetetty potentiaalisiin yrityksiin kommenteille. Niiden osuus kaikista kilpailutuksista on ollut 27 prosenttia. Kouvola on myös osassa hankinnoista ottanut käyttöön yrityksille suunnatun kilpailutuskohtaisen palautekyselymallin.

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top