Opas julkisten hankintojen vaikutusten arviointiin julkaistu

Julkisten hankintojen vaikutusten arviointiin on julkaistu opas. Oppaasta selviää, millaisia vaikutuksia julkisilla hankinnoilla on ja miten niitä voidaan arvioida ja mitata. Siinä keskitytään toteutuneiden hankintojen vaikutusten arviointiin, olemassa oleviin mittaamisen menetelmiin sekä kuvataan vaikutusten ja vaikuttavuuden kytkös. Opasta voi hyödyntää myös hankintojen suunnittelussa ja valmistelussa sekä ennakkoarvioinnin tukena.

Julkisilla hankinnoilla on vaikutuksia ja hankinnoilla voidaan edistää yhteiskunnallisia ja organisaation tavoitteita. Hankinnoilla ostetaan tavaroita, palveluita ja urakoita, joita tarvitaan julkisten palveluiden tuottamisessa. Hankinnat lohkaisevat julkisen sektorin organisaatioiden budjetista ison summan, sillä vuosittain Suomessa niihin käytetään noin 47 miljardia euroa. Onkin tärkeää seurata, miten raha käytetään, millaisia vaikutuksia syntyy ja mihin hankinnoilla aikaansaadut vaikutukset kohdistuvat.  Jotta hankinnoilla voidaan edistää organisaatioiden tavoitteita ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tarvitaan hankintojen seurannan, mittaamisen ja arvioinnin pohjaksi monenlaista tietoa vaikutuksista ja syy-seuraussuhteiden syntymisestä. Lisäksi hankintojen vaikutusten arvioinnissa tarvitaan sopivia mittareita: täytyy tietää, mikä mittari mittaa juuri haluttua vaikutusta mahdollisimman luotettavasti.

Oppaasta löytyy vinkkejä myös yritys- ja markkinavaikutusten arviointiin ja mittaamiseen. Julkiset hankinnat vaikuttavat yritysten toimintaan kysynnän vipuvoiman kautta. Kilpailutuksissa menestyneille yrityksille hankinnat tarjoavat toimitusreferenssejä, joiden arvo toimittajayrityksille on yksittäistä hankintaa suurempi ja pitkäkestoisempi. Toimituksesta saatavan referenssin potentiaalinen merkitys yritykselle on erityisen suuri hankinnan kohdistuessa ei aiemmin markkinoilla olevaan ratkaisuun tai sen kehittämiseen hankintasopimuksen puitteissa. Hyvin suunniteltuina ja toteutettuina hankinnat kannustavat yrityksiä kehittämään hankintayksiköiden käytännön tarpeisiin aiempaa paremmin vastaavia uusia ratkaisuja, innovaatioita.

Oppaan on julkaissut KEINO-osaamiskeskus. Lisää KEINOsta täällä.

Tutustu: Julkisten hankintojen vaikutustenarvioinnin opas

Hankinta-asioissa asiantuntijasi on:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top