Opas ja hyvät käytännöt auttavat hankintojen osiin jakamisessa

Osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategiaa on julkaistu opas hankintojen jakamisesta osiin ja hyvistä käytännöistä. Oppaan tarkoituksena on konkretisoida hankintojen osiin jakamisen erilaisia näkökulmia. Oppaassa esitellään myös jakamisen hyötyjä ja haittoja sekä käydään läpi erilaisia käyttötilanteita. Lisäksi oppaassa käydään konkreettisten hankintaesimerkkien avulla läpi osittamisen mahdollisuuksia.

Hankintojen jakaminen osiin voi edistää esimerkiksi sitä, että kaikenkokoiset, myös kooltaan pienemmät tarjoajat, pystyvät jättämään tarjouskilpailussa tarjouksen. Opas on laadittu yhteistyössä Julkisten hankintojen neuvontayksikön, Suomen Yrittäjien ja Hansel Oy:n kanssa.

Lisätietoja

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top