Omistajanvaihdosfoorumi kutsuu yksityisiä ja julkisia palveluntarjoajia yhteistyöhön

Kaakon Omistajanvaihdosfoorumi kokoontui Kinnoon keskustelemaan julkisten ja yksityisten omistajanvaihdospalvelujen yhteistyöstä. Suomen Yrittäjien ja Finnveran edustajien lisäksi paikalla oli kattava joukko maakunnan toimijoita - yksityisiä palveluntarjoajia, maakunnan elinkeinoyhtiöiden, rahoituslaitosten, oppilaitosten, elinkeinojen kehittäjiä, rahoituslaitoksia, oppilaitoksia ja ELY-keskuksen edustajia.

”Tutkimusten mukaan yrittäjäksi ryhtyminen omistajanvaihdoksella on kolme kertaa varmempaa, kuin perustamalla oma yritys. Tämän Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena onkin yhteisen tilannekuvan kirkastaminen ja omistajanvaihdospalvelua koskevan yhteistyön kehittäminen yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken. Jokaiselle toimijalle varmasti työsarkaa riittää asian tiimoilta”, totesi järjestäjiä edustanut Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen avatessaan tilaisuuden.

”Finnvera on valtion omistama erityisrahoituslaitos, joka tarjoaa yrityksille rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin. Pankit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme myös yritysjärjestelyissä. Viime vuonna rahoitimme yrityskauppoja eniten kymmeneen vuoteen, valtakunnallisesti 174 miljoonalla eurolla”, kertoi aluepäällikkö Ann-Mari Palo.

Vuosi 2022 on ollut maltillisempi, omistusvaihdoksia on määrällisesti ollut 13 % vähemmän ja euromääräisesti 22 % vähemmän.

”Kymenlaakso ui omistajanvaihdosten suhteen vastavirtaan, sillä tänä vuonna euromääräinen rahoitus on noussut 30 % ja omistusvaihdosten määrä on sama kuin edellisvuonna. Yrityskauppoja solmittiin erityisesti teollisuuden ja vähittäiskaupan toimialoilla.”

Finnveran rahoitusta on kaikkiaan tänä vuonna myönnetty Kymenlaaksoon yhteensä 40 miljoonaa euroa, josta noin puolet investointeihin.

”Rahoitustuotteitamme ovat Finnveran takaus, yrittäjälaina ja kasvulaina. Edellytyksenä rahoitukselle ovat terve rahoitusrakenne ja noin 20-30 % omarahoitusosuus. Yrittäjälaina on henkilökohtainen laina, joka sopii muun muassa osakkeiden ostoon,” yrityskaupan rahoitusratkaisuja esitellyt Finnveran rahoituspäällikkö Markus Korpela kertoi.

”ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelujen avulla voidaan tukea asiantuntijapalvelun käyttöä myös omistajanvaihdosasioissa. Lisäksi vuodelle 2023 on Kaakkois-Suomeen tulossa rahoitusta hanketoimintaan, jolla saadaan lisäresursseja omistajanvaihdospalvelun vauhdittamiseen, huomautti Asko Jaakkola Kaakkois-Suomen Ely-keskuksesta.

Omistajanvaihdoksista elinvoimaa alueelle

”Joka kolmas yritys miettii omistajanvaihdosta lähivuosina ja olisi hyvä, jos yrityksessä alettaisiin ajoissa puhumaan aiheesta. Yrityksen myyntikunto ja yrityksen arvon kehittäminen muun muassa ovat tärkeitä huomioitavia asioita”, muistutti johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä.

Yritystoiminnan lakkauttamisen sijaan omistajanvaihdoksilla voidaan varmistaa verotulojen ja työpaikkojen säilyminen alueilla kuten myös alueellisen vireyden varmistaminen sekä osaamisen ja varallisuuden säilyminen. Omistajanvaihdos voi olla myös askel yrittäjyyteen startupin vaihtoehtona, Jaskari listasi.

Omistajanvaihdosasiantuntija Anneli Komi Suomen Yrittäjistä kertoi, että valtakunnallisesti on tutkittu matalan kynnyksen, eli maksuttomia ja kaikkien saatavissa olevia, omistajanvaihdospalveluja.

”Tutkimuksen pohjalta esitämme toimenpidesuosituksia, joiden mukaan omistajanvaihdospalvelujen rahoitus pitää saada nykyistä vakaammalle pohjalle, palvelun sisältö pitää yhdenmukaistaa valtakunnallisesti ja yhteistyötä yksityisten ja julkisten palveluntarjoajien kesken pitää edelleen kehittää”, Anneli Komi kertoi.

Omistajanpalveluissa on eroja eri alueiden kesken, joten yrittäjät haluavat koota eri toimijat alueellisesti yhteen keskustelemaan omistajanvaihdospalvelujensa tilanteesta. Yksityisten toimijoiden tulisi myös viestiä nykyistä tehokkaammin palveluistaan julkisille, omistajanvaihdospalveluja tarjoaville toimijoille. Palvelumääritelmään toivotaan myös valtakunnallista koordinointia, säännöllistä viestintää, tapahtumia ja julkisuutta.

”Myytävät yritykset voisivat olla myös alueensa vetovoimatekijä. Toimijoiden on yhdessä ja verkostomaisesti toimien viestittävä myynnissä olevista yrityksistään. Yritykset voivat myös ostaa yrityksiä saadakseen ammattitaitoista työvoimaa, josta on kova kysyntä nykyään”, ehdotti Pekka Lankinen, Etelä-Karjalan Yrittäjien projektipäällikkö.

Yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyö on sujuvaa

”Toimimme alueella yksityisinä yrittäjänä ja olemme mielellään mukana ”herättelemässä” yrityksiä ajoissa pohtimaan myös omistajanvaihdosasioita. Konsultoinnissa yhteistyö alueen kehitysyhtiöiden asiantuntijoiden kanssa on hyvää ja mielekästä. Saamme heiltä paikallista osaamista ja eri asiantuntijoiden näkemyksiä asiaan. Myös rahoituksen osalta täällä Kymenlaaksossa on monia yrityskauppoja viety maaliin ja silloin on pidetty pankin ja Finnveran kanssa neuvotteluja”, Asko Virén, Suomen Yrityskaupat aluepäällikkö kertoi.

”Yrityskaupat on se, mistä varsinainen tienesti meille tulee, siksi on tärkeää, että rahoituskin onnistuu. Kyllä yhteistyön sujuvuus riippuu myös paljon yksityisten toimijoiden aktiivisuudesta – jos puhelin ei soi, on peiliin katsomisen paikka. Julkisten toimijoilta vaaditaan kaikkien yksityisten palvelujen tasapuolista markkinointia, mutta yksityisten oma aktiivisuuskin on tärkeää”, Virén muistutti.

”Meillä maakunnan elinkeinoyhtiöissä teemme hyvää yhteistyötä ja autamme yrityksiä kaikissa elämänkaarissa. Neuvonnan perustoiminnassa pitää olla resursseja, mutta tarvittaessa ohjaamme asiakkaan asiantuntijaverkoston asiantuntijoille. Ensimmäinen käynti elinkeinoyhtiöstä asiantuntijalle ohjattuna on yrittäjälle maksuton”, Cursorin yrityspalvelujohtaja Elina Reijasalo kertoi.

”Toteutimme omistajanvaihdoksia vauhdittaneen, Elyn rahoittaman Avaimet vaihtoon -hankkeen, jolloin otettiin puhelimitse yhteyksiä suoraan yrityksiin, järjestimme tilitoimistojen koulutuksia ja yrityksille asiantuntija-apua. Neuvontamme tueksi olemme kilpailuttaneet puitesopimukseen yksityisiä toimijoita, joille kiitokset, yhteistyö on ollut sujuvaa. Kinnon yritysneuvojat tekevät alkukartoituksen asiakkaan tilanteesta ja ohjaamme asiakkaan joko julkisen tai yksityisen palvelutarjonnan pariin. Viime vuonna toteutimme Kouvolan alueella noin sata toimenpidettä omistajanvaihdoksiin liittyen,” Kinnon yhteyspäällikkö Leena Gardemeister kertoi.

"Jatkossa koulutustarjonnassa, yrittäjyyskursseilla tulisi paremmin huomioida myös yrityksen ostamiseen liittyviä sisältöjä", totesi Xamkin Xentre TKI-yksikön johtaja Tomi Heimonen.

”Omistajanvaihdospalvelua kehitetään oppilaitosten kanssa. Julkisten toimijoiden avulla tehdään selvitystä palvelun mahdollisista katvealueista ja miten palvelua voitaisiin edelleen kehittää kunkin roolin mukaisesti. Tämä tapahtukoon vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin aikana ja sen jälkeen Omistajanvaihdosfoorumi kutsutaan jälleen koolle”, Kari Jääskeläinen suunnitteli.

Kuva: Yrittäjät Mika Lokkila, Marja-Leena Joukainen ja Asko Virén ovat osa Kinnon tärkeää asiantuntijaverkostoa - yritysten tukena ollaan koko niiden elinkaaren ajan yhteistyötä tehden.

 

Lisätietoja

Leena Gardemeister

Gardemeister Leena

Yhteyspäällikkö
Rahoitusneuvonta, omistajanvaihdokset
+358 20 615 8191
+358 40 768 3474
leena.gardemeister@kinno.fi

Scroll to top