Myllykosken bioetanolitehdas vahvistaa alueen elinvoimaa

Kouvolan Myllykoskelle rakennettava bioetanolitehdas aikoo valmistaa vuosittain toisen sukupolven bioetanolia 50.000 tonnia, bioligniiniä 100.000 tonnia ja 25 mio m3 biokaasua korvaamaan fossiilisia tuontipolttoaineita. Pääraaka-aine on kaikkien kotimaisten viljojen olki.

Sopimusviljelijät saavat pitkäaikaista vakaata kassavirtaa ja hehtaarituoton lisäyksen ilman riskinottoa. Käytännön yhteistyö on joustavaa ja viljelijän ei välttämättä tarvitse tehdä itse mitään. Silppurin ohittaminen säästää mm. merkittävästi polttoainetta ja nopeuttaa puintia. Oljen ravinneaineet pääosin sisältävä massa palautetaan aluksi ilmaiseksi viljelijöille.

”Tehdashanke on konkreettinen projekti, jolla on selkeät fossiilista tuontienergiaa korvaavat tuotteet. Toiminta tukeutuu jo omistettuun tehdasalueeseen, jolla on erinomainen infra ja logistiset yhteydet sekä merkittävä jatkokehityspotentiaali. Teknologiaratkaisut ja ostajat lopputuotteille on selvillä. Markkinoita ja sallittuja raaka-aineita säätelevä direktiivi on vahvistettu ja selvä. Toiminnan odotetaan jättävän toiminta-alueelleen vuosittain noin 40 miljoonaa euroa. Hanke on rahoitettu tähän saakka täysin yksityisin varoin mukaan lukien tehtaan osto”, toteaa projektin johtoryhmään kuuluva Janne Harjunpää.

Ammattimainen johto ja vahvat partnerit

Myllykosken bioetanoli Oy:llä (”Mbio”) on ammattimainen ja kokenut projektinjohto, joka on toteuttanut useita suuria projekteja yksityisin varoin eri puolilla maailmaa. Suurin omistaja on Redeve Oy, jolla on jo merkittäviä sijoituksia Kouvolan alueella ja suurimpina henkilöomistajina energia-alan diplomi-insinööri Jari Lahtinen, oikeustieteen maisteri Janne Harjunpää ja kemian diplomi-insinööri Karl Hornhofer, joilla kullakin on yli 30 vuoden kokemus alalta. Hankkeella on lisäksi Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n vahva strateginen tuki.

Toimitussopimuksen voi allekirjoittaa nyt ilman minkäänlaista riskiä

Viljelijä varmistaa omalta osaltaan bioetanolitehtaan toteutumisen ilman omaa riskiä allekirjoittamalla sopimuksen nyt. Kouvolan alueen viljelijät ovat saaneet sopimuksen postissa. Sopimuksen voi täyttää ja palauttaa postitse, mutta myös sähköinen allekirjoittaminen onnistuu. Sopimus on nähtävissä osoitteessa mbio.fi. Sopimusneuvottelijoiltamme saa lisätietoa ja apua sopimuksen tekemisessä.

Sopimus on pitkäaikainen, mutta viljelijällä on kuitenkin oikeus vapaasti muuttaa tuotantosuuntaa ja ottaa tarvittaessa kesantovuosia sekä luonnollisesti oikeus lopettaa kokonaan viljely. Sukupolvenvaihdostilanteet on myös otettu huomioon. Käytännön toimintamallin esim. paalauksen ja logistiikan suhteen voi lopullisesti päättää myöhemmin. Pakottavan esteen vallitessa, esim. ylikostea pelto, toimituksista voi pidättäytyä.

” Yhteistyössä viljelijöiden kanssa etsimme jatkossa aktiivisesti keinoja hehtaarituottojen kestävään lisäämiseen ja myös korjuumenetelmien tehostamiseen. Tuemme vilpittömästi viljelykiertoa, mikä on otettu huomioon sopimuksessamme. Oljen ravinteet kierrätämme pääosin takaisin pelloille.” sanoo Janne Harjunpää.

Oljen myyminen Mbiolle on samalla tuottoisa ilmastoteko ja antaa voimakkaan kehityssysäyksen uudelle bio- ja kiertotalouskeskukselle, josta ajan myötä hyötyy laajalti koko seutukunta.

”Aiomme kehittää bio- ja kiertotaloushankkeita lisäämään hankintojamme alueelta. Bioetanolitehdas on vasta hyvä alku laajemman bio- ja kiertotalouskeskuksen rakentamiseksi Myllykoskelle. Myllykoskesta voi hyvin tulla energiantuotannon tulevaisuuden iso tekijä, sen veran hyvät edellytykset tehdasalueellamme on,” toteaa energiainsinööri ja suurin yksittäinen omistaja Jari Lahtinen.

Sopimusneuvottelijat auttavat ja neuvovat sopimuskysymyksissä:

Jaakko Ellilä, p. 045 346 7790, jaakko@mbio.fi

Elias Heliander, p. 045 346 7791, elias@mbio.fi

Niilo Salo, p. 045 346 7792, niilo@mbio.fi

Lisätietoa myös osoitteessa mbio.fi      (Linkki vie Myllykosken Bioetanoli Oy:n sivuille)

 

 

Scroll to top