Kouvolan Asunnot Oy kehittää monistettavan konseptin peruskorjaamiseen

Kouvolan Asunnot Oy haluaa kehittää uuden monistettavan konseptin asuinkiinteistöjensä peruskorjaamiseen. Yhtiö kilpailuttaa parhaillaan yrityksiä kehittämään kanssaan uudenlaista peruskorjauskonseptia sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan sillä neljän eri taloyhtiön peruskorjaushankkeen.

Hanke toteutetaan allianssina, jossa tilaaja, suunnittelijat ja toteuttajat muodostavat yhteisen organisaation vastaten yhdessä konseptin kehittämisestä, kaikkien kohteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä niiden riskien ja hyötyjen jakamisesta.

”Tämä on hyvä esimerkki innovatiivisesta toiminnasta, jolla sitoutetaan kaikki osapuolet hankintaan”, hankinta-asiamies Marita Melkko iloitsee.

Uudella konseptilla Kouvolan Asunnot tavoittelee mm. aitoa ja avointa yhteistyötä valittujen kumppaneiden kanssa, laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamista, nopeaa ja ketterää päätöksentekoa, paikallisten markkinoiden ja osaamisen kehittämistä, tahtituotannon hyödyntämistä sekä kustannustehokkuuden parantamista.

Hankinnasta järjestettiin kolme markkinavuoropuhelua, joihin osallistui 114 yritystä. Osallistumishakemuksia pyydetään 7.6. klo 13.00 mennessä neljän vuokrataloyhtiön peruskorjaushankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta, jotka kilpailutetaan omina hankintoinaan.

Lisätietoja

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top