Miten yrityksesi pärjää rekrymarkkinoilla? – Valmennukset 3.-4.2. ja 9.2.2021

Valmennuksella houkuttelevaksi työnantajaksi

Työn motivoivuus, siitä saatu korvaus ja mm. yrityksen arvot ovat tärkeitä tekijöitä etenkin osaajille, joiden tietoja ja taitoja kaivataan yrityksissä ympäri Suomen, ja jotka saavat jopa valita tulevan työpaikkansa. Osaajien houkuttelu lähtee yrityksen työnantajamielikuvasta. Yrityksen tulee pärjätä työnantajamarkkinoilla yhtä lailla kuin työtä hakevien kandidaattien.

Osaajien houkuttelun ja työnantajamielikuvan kehittämispaketti + yhteismarkkinointikampanja. Talenttimagneetti mahdollistaa yritysten valmentautumisen kilpailukykyisiksi työnantajiksi ja tarjoaa mahdollisuuden yhteismarkkinoinnin toimenpiteisiin. Panostamalla aikaa valmennukseen, yritys hyötyy opeista vuosiksi eteenpäin ja parantaa merkittävästi asemaansa työnantajamarkkinoilla. Jokainen osallistuva yritys on valmennuksen päätteeksi löytänyt omat vahvuutensa työnantajamarkkinoilla.

Ohjelma

3.2. klo 8.30 - 15.30 - Työnantajakuva ja työntekijäkokemus

Klo 8:30 Aloitus ja esittäytyminen
Klo 8:45 Työnantajastrategia ja työnantajabrändi: Miksi? Miten? Mitä?
Klo 9:00 Työnantajabrändistrategian laatiminen (yhdeksän vaihetta)
1) liiketoiminnan tarpeiden hahmottaminen
2) kohderyhmien määrittäminen
3) kohderyhmäymmärryksen syventäminen
4) työnantajan arvolupauksen muotoilu
5) tavoitteet ja mittarit
6) keinot ja aktiviteetit
7) vuosisuunnitelman teko
8) aktiviteettien ideointi
9) toimeenpano ja seuranta

Klo 10:15 Tauko

Klo 10:30 Jatkuvan työnantajabrändityön neljä kivijalkaa
1) sisäinen työnantajakuva ja kulttuurin johtaminen
2) kumppanuudet ja verkostot
3) markkinointi ja viestintä
4) ehdokaskokemus työnantajakuvan luojana

Klo 12:00 Lounastauko

Klo 13:00 Jatkuvan työnantajabrändityön neljä kivijalkaa (jatkuu)

Klo 14:15 Tauko

Klo 14:30 Työntekijäkokemus sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvan luojana
- Hyvä esimiestyö pitovoiman takaajana
- Esimiesten rooli työnantajastrategian jalkautuksessa
Klo 15:15 Yhteenveto päivästä ja kotitehtävien ohjeistus
Klo 15:30 Ensimmäinen valmennuspäivä päättyy

4.2. klo 8.30 - 11.30 – Markkinoinnin työpaja

Markkinoinnillisten vahvuuksien löytäminen ja alueellisen yhteismarkkinoinnin suunnittelu.

9.2. klo 8.30 - 15.30 - Modernin rekrytoinnin tehopäivä

Klo 8:30 Aloitus ja kotitehtävien läpikäynti
Klo 9:00 Tyypillinen rekrytointiprosessi: totuuden hetket ja sudenkuopat
Klo 9:30 Työanalyysi ja profiilin määrittäminen rekrytoinnin lähtökohtana
Klo 10:00 Tauko
Klo 10:15 Hyvä työpaikkailmoitus ja kustannustehokas rekrytointimarkkinointi
Klo 11:00 Itse tehty suorahaku (ehdokkaiden kartoitus ja kontaktointi)
Klo 11:30 Teknologian hyödyntäminen rekrytoinnissa (videohaastattelut, LinkedIn, jne)
Klo 12:00 Lounastauko
Klo 13:00 Työhaastatteluihin ryhtiä ja rakennetta (haastattelurungot, kysymykset, jne)
Klo 14:00 Henkilöarvioinnit, case-tehtävät ja työsimulaatiot ehdokkaiden arvioinnissa
Klo 14:15 Tauko
Klo 14:30 Hyvä ehdokaskokemus rekrytoinnin prioriteettina
Klo 15:00 Ulkoisten kumppanien onnistunut hyödyntäminen rekrytoinnissa
Klo 15:15 Yhteenveto valmennuskokonaisuudesta
Klo 15:30 Toinen valmennuspäivä päättyy

Toteutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtäviä.

Osallistuminen on maksutonta. Mukaan voivat tulla kaikenkokoiset yritykset, huolimatta siitä onko osaajakysymys juuri tällä hetkellä ajankohtainen.

Ilmoittaudu valmennukseen.

 

Lue lisää Talenttimagneetti-Osaajien houkuttelun käynnistäminen -projektista.

 

Lisätietoja: