Mikä julkisten hankintojen kilpailutuksissa mättää?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tuore tutkimus selvitti kilpailun merkitystä julkisissa hankinnoissa. Tutkimuksen perusteella kilpailutilanne Suomen julkisissa hankinnoissa on huolestuttavan heikolla tasolla.

”Kilpailu julkisissa hankinnoissa on Suomessa yleisesti ottaen niin vähäistä, että merkittäviä säästöjä voisi saavuttaa vain kilpailua lisäämällä. Suomessa mediaanitarjousmäärä on kolme, mikä tarkoittaa, että puolet hankinnoista saa kolme tarjousta tai jopa vähemmän. Aikaisempien tutkimusten mukaan noin viittä tarjousta voidaan pitää toivottavana tarjousmääränä”, raportissa kerrotaan. Nykyisessä hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi velvoittaa kilpailuttamaan uudelleen kaikki hankinnat, joihin on tullut vain yksi tarjous.

Tutkimuksen mukaan sote-palveluissa annettujen tarjousten mediaani puolestaan on neljä kappaletta.

"Suomessa on kuitenkin yli 18 000 sote-alan yrittäjää. Myös naapurikuntien välillä on suuria eroja tarjousmäärissä, mikä kertoo tehostamisen tarpeesta. Jotkut osaavat tehdä tarjouspyynnöt niin, että tarjouksia tulee riittävästi. Toiset taas tekevät tarjouksiin sellaisia kriteereitä, että vain yksi tai kaksi yritystä pystyvät vastaamaan vaatimuksiin", Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari toteaa.

Tutkimuksen mukaan kilpailutilanne on parempi isoissa hankinnoissa. Alueellisesti tarkasteltuna kilpailussa on parantamisen varaa koko Suomessa, mutta heikoin tilanne näyttäisi olevan harvaan asutuissa kunnissa.

Kouvolassa hankinta-asiantuntija on:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top