Materiaalitorin käyttö tuli monelle yritykselle pakolliseksi vuonna 2020

BLOGI 17.1.2020 Materiaalitori on digitaalinen palvelu kiertotalouden edistämiseen, jossa yritykset voivat ilmoittaa ja etsiä sivuvirtoja, jätteitä sekä näihin liittyviä palveluja. Vuoden 2020 alussa Materiaalitorin käyttö tuli monelle yritykselle pakolliseksi jätelain muutoksen myötä.

Yritysten tulee ensisijaisesti järjestää jätehuolto yksityisiä tai markkinaehtoisia jätehuoltopalveluja hyödyntäen. Kunnan jätehuoltopalvelut ovat ensisijaisesti tarkoitetut asumisessa ja kunnan omassa toiminnasta syntyvien jätteiden hoitamiseksi. Muut toimijat voivat pyytää kunnan palvelua, mikäli kohtuullista yksityistä tai markkinaehtoista palvelua ei ole löytynyt.

Vuoden vaihteesta voimaan tullut jätelain muutos edellyttää, että jätteen haltijan on etsittävä Materiaalitorissa jätteelleen markkinaehtoista jätehuoltopalvelua, ennen kuin voi pyytää palvelua kunnalta muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi. Materiaalitori auttaa löytämään tarvittavan palvelun ja tarvittaessa auttaa todentamaan palvelun puutteen.

Mikäli yrityksellä tai organisaatiolla on jo tiedossa yksityinen tai markkinaehtoinen jätehuoltopalvelu, lainmuutos ei edellytä muutoksia toimintaan. Materiaalitorin käyttövelvoite koskee tilanteita, joissa palvelua ei ole tiedossa ja sitä arvioidaan tarvittavan kunnalta yli 2 000 € arvosta vuodessa.

Voimaan tullut jätelain muutos on aktivoinut selvästi Materiaalitorin käyttöä heti vuoden vaihtuessa. Lakisääteisyyden lisäksi on myös hyvä muistaa Materiaalitorin mahdollisuudet kiertotalouden edistämiseen laajemmassa mittakaavassa.

Materiaalitori on erinomainen kohtaamispaikka monenlaisille sivuvirroille ja palveluille. Se edesauttaa uusien hyödyntämistapojen ja kiertotalousratkaisujen löytymistä. Kouvolan alueen yritysten kannattaa hyödyntää nämä mahdollisuudet etenkin nyt Materiaalitorin käytön lisääntyessä.

***

Palvelu ja lisätiedot löytyvät osoitteesta: www.materiaalitori.fi

Kouvola Innovation Oy toimii Materiaalitorissa FISS eli Teolliset Symbioosit Suomessa –toiminnan aluekoordinaattorina.
Lisätietoa FISS toiminnasta: www.teollisetsymbioosit.fi

Lisätietoja

Kari Laine

Laine Kari

Asiantuntija
Energia ja vetytalous
+358 20 615 9083
+358 40 179 7083
kari.laine@kinno.fi

Scroll to top