LUOVA – luontomatkailun vauhtiratas

Repoveden kansallispuiston ja Maailmanperintökohde Verlan lähialueelle painottuva luontomatkailun yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on lisätä yritysten valmiuksia laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiselle, jotka samalla huomioivat kestävän kehityksen näkökulmat. Samalla pyritään turvaamaan kohdealueen vetovoimaisuus panostamalla kestävän käytön kehittämiseen ja kestävyyteen liittyvään asiakasviestintään.

Projektin toteuttavat hallinnoijana Kouvola Innovation Oy  ja kumppaneina Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy sekä Metsähallitus.

Toteutusaika: 01.11.2018 - 31.12.2020
Rahoittajat: Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 

Projektin rahoittajalogot