Kuva junan lastauksesta.

Kasvavan logistiikka-alueen infraa kehitetään

Kouvolan nykyisen Teholan logistiikka-alueen KCY-terminaalin (Kouvola Cargo Yard) kautta kulkevat rahtimäärät ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Kouvolan Yritystilat Oy:n hallinnoimalla ja Kouvolan kaupungin omistamalla 17 hehtaarin terminaalialueella toimii kymmenkunta logistiikka-alan yritystä ja useita rautatieoperaattoreita. KCY-terminaalin kautta kulkee esimerkiksi ulkomaanvientiin meneviä Suomen metsäteollisuuden tuotteita. Terminaalissa käsitellään myös paljon erilaisia Suomen teollisuuden ja rakentamisen tarpeisiin ulkomailta tuotavia raaka-aineita ja teräksiä.

Terminaalin kautta kulkevien kotimaisten ja kansainvälisten maantiekuljetuksien – sekä vastaavasti myös rautatiekuljetuksissa käytettävien kotimaisten ja kansainvälisten vaunukalustojen liikennemäärät ovat kokonaisuutena merkittävästi kasvaneet. Tällä hetkellä terminaalin raide- ja kenttäkapasiteetti on lähes koko ajan täydessä käytössä

"Kaikki se toiminta, mikä KCY-terminaaliin olisi sen hyvän sijainnin ja toimivan infrastruktuurin puolesta tulossa, ei sinne valitettavasti enää mahdu”, sanoo liikenne- ja infra-asiantuntija Timo Pöntinen Kinnosta.

Kouvolan uusi rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT otetaan käyttöön vuonna 2023. Aluetta kuivasataman tavoin hallinnoiva Railgate Finland Oy käy parhaillaan neuvotteluja sekä Kouvolassa jo toimivien että tänne mahdollisesti sijoittuvien yritysten kanssa. Myyntipäällikkö Harri Mustosen mukaan uusi terminaali valmistuu käyttöön oikeaan aikaan.

”Uusi RR-terminaali tuo lisää kaivattua terminaalin raidekapasiteettia ja kenttätilaa ja mahdollistaa myös uusia tavaravirtoja sekä toimintoja”, Mustonen toteaa.

Kouvolan logistiikka-alueen KCY- terminaali on monitoimijaympäristö niin terminaalitoimintojen kuin rautatieliikenteenkin osalta. Sitä kehitetään samalla, kun uuden rautatie- ja maantieterminaalin käyttöönotto lähestyy. Nykyisen KCY-terminaalin korkean käyttöasteen ja yritysten lisätilatarpeiden vuoksi alueen sisäisiä kulkuyhteyksiä ja porttitoimintoja järjestellään tänä vuonna uudelleen vuokralaisten ja käyttäjien tarpeiden mukaisesti.

"Muutokset tulevat lisäämään hieman kaivattua kapasiteettia huutavaan tilapuutteeseen, mutta ennen kaikkea toimenpiteillä halutaan parantaa KCY-terminaalin toiminnallista tehokkuutta ja turvallisuutta".

Nykyinen KCY-terminaali ja uusi RR-terminaali tulevat muodostamaan toisiaan täydentävän kokonaisuuden, jonka avulla Kouvola vahvistaa asemaansa merkittävänä rautateiden tavaraliikenteen keskittymänä. KCY palvelee erityisesti Kouvolan ratapihan kautta tulevia vaunuryhmiä, kun taas uuteen RR-terminaaliin voivat jopa 1100 m pitkät junat ajaa suoraan linjalta.

Lisätietoja:

Miettinen Pasi

Va. toimitusjohtaja
Hallinto- ja kehitysjohtaja

+358 20 615 8814
+358 40 069 1221
pasi.miettinen@kinno.fi

Scroll to top