Logistiikan työpaja kiinnosti yrityksiä ja logistiikkatoimijoita

Tiedote 11.9.2020: Yritysten edustajia ja eri logistiikka-alan toimijoita kokoontui Kouvolaan logistiikka-aamukahveille ja työpajaan esittämään toiveitaan ja näkemyksiään logistiikan kehittämiseksi yleisesti Kouvolan alueella ja erityisesti vuonna 2023 valmistuvalla RRT-alueella. Tilaisuus kiinnosti alan yrityksiä ja muita toimijoita osallistumaan sekä Kouvolan Upseerikerholla että etäyhteydellä.

”Ruotsissa tällaisia eri kuljetusmuotoja yhdistäviä terminaaleja on jo parikymmentä, Kouvolaan rakentuva on ensimmäinen laatuaan Suomessa,” huomautti Tero Valtonen, Railgate Finland projektipäällikkö.

”Meillä materiaalivirrat ovat suuria, joten tarvitsemme tehokasta ja joustavaa logistiikkaa. Kouvola on lähellä Lahtea ja siksikin tulevan terminaalialueen logistiikka kiinnostaa”, kertoi tilaisuuteen osallistunut pakkauskehitysasiantuntija Sami Kangasaho, Hartwall Oy:stä.

Etänä tilaisuuteen osallistunut toimitusjohtaja Juha Takala RealTrust Oy:stä pitää tulevaa terminaalia yritysalueineen tärkeänä vientiyritysten kilpailukyvylle.

”Kouvolan kehittämä moderni logistiikka-alue tulevine palveluineen tarjoaa erinomaisen kilpailuedun suomalaisille vientiyrityksille. Monipuolinen ja hyvin suunniteltu alue luo elinvoimaa paitsi Kouvolan alueelle niin laajemminkin”, sanoo jyväskyläläinen Takala.

Professori Olli Hilmola, LUT, alusti tilaisuutta kertomalla tutkimuksestaan, jossa selvitetään koronapandemian vaikutusta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kv-yritysten toimintaan.

”Yrityksissä uskotaan, että paluu normaaliin tapahtuu jo vuoden 2021 aikana, mutta sitä ennen koetaan pandemian toinen aalto. Yritykset ennakoivat sen olevan ensimmäistä pahemman ja koettelevan joillain toimialoilla toimitusverkostoja. Rautatiekuljetusten uskotaan lisääntyvän entisestään, sillä yritykset tunnustavat toiminnassaan oman yhteiskuntavastuunsa vihreiden arvojen puolesta.”

”Kuljetusten ympäristövaikutukset nousivat myös esiin työpajoissa. Kuljetusmuodon, kuljetusyksikön ja pakkausten valinnalla sekä kierrätyksellä voidaan vähentää ympäristökuormitusta ja päästä lähemmäs hiilineutraalisuutta”, Harri Mustonen totesi.

Tilaisuuden järjestivät Kymenlaakson ammattikorkeakoulu XAMK ja Kouvola Innovation, jonka yhteisen Railgate Finland - Smart Hub Solutions –projektin tavoitteena on edistää uuden liiketoiminnan kehitystä erityisesti pk-yritysten tasolla, lisätä alueen vetovoimaisuutta ja parantaa Kymenlaakson logistista asemaa.

 

Kuva: Tero Valtonen ja Sami Kangasaho pitävät tärkeänä kaupungin, yritysten ja logistiikkatoimijoiden yhteistyötä Kouvolan tulevan terminaalialueen suunnittelussa.

 

Lisätietoja:

Harri Mustonen

Mustonen Harri

Myyntipäällikkö
+358 20 615 4380
+358 40 672 2841
harri.mustonen@kinno.fi

Scroll to top