Lisää luomu- ja lähiruokaa kuntiin dynaamisella hankinnalla

Yhä useamman kunnan tavoitteena on lisätä paikallista luomu- ja lähiruokatarjontaa. Haasteita on kuitenkin ollut siinä, miten saada pienyrittäjät innostumaan tarjoamaan tuotteitaan julkiselle sektorille ja toisaalta, miten saada tilaajat mahdollistamaan pienten yritysten tarjouskilpailuihin osallistuminen. Tätä ongelmaa on lähdetty ratkaisemaan dynaamisella hankintamenettelyllä (DPS). Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa vertaisoppimishankkeessa Motiva auttaa tilaajaorganisaatioita dynaamisen hankinnan käyttöönotossa.

Hankkeen puitteissa myös yrityksille järjestettiin lokakuussa infotilaisuus DPS-menettelystä ja siitä, miten se eroaa perinteisestä kilpailutuksesta ja miksi pientuottajien kannattaa myydä tuotteitaan julkisille asiakkaille. Katso Monetra Oy:n Katri Sipolan puheenvuoro siitä, miten dynaaminen elintarvikehankinta toimii sekä tulevien DPS-hankintojen esittelyt tästä.

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top