Lainoja ja investointiavustusta tarjolla

Otsakorven säätiö myöntää Kymenlaakson pienille ja keskisuurille yrityksille, erityisesti pienteollisuusyrityksille ja maatalousyrittäjille, lainoja, joiden korko on yksi prosentti ja laina-aika pääsääntöisesti 5 vuotta.

Lainoja myönnetään tuotannollisiin investointeihin, kuten koneiden ja laitteiden hankintaan, sekä maatalousyrittäjille myös liitännäiselinkeinojen hankintoihin. Lainoille vaaditaan esimerkiksi pankin tai vakuutusyhtiön takaus. Lainahakemuksessa on selostettava yrityksen nykyistä toimintaa sekä esiteltävä suunniteltu hanke ja sen kustannukset. Hakemukseen on ehdottomasti liitettävä viime tilikauden tuloslaskelman ja taseen jäljennökset ja maatalousyrittäjien osalta vahvistetun veropäätöksen jäljennös.

Pääomalainat
Säätiö myöntää alueella aloittaville yrittäjille ja maaseutuyrittäjille oman pääoman ehtoisia vakuudettomia lainoja. Pääomalainaa voi hakea enintään 25 000 euroa. Lainalla on kiinteä korko, joka on 1% p.a. Koko laina maksetaan pois kertyneine korkoineen kerralla laina-ajan loppuessa ellei yrittäjä itse halua sanoa lainaa tai sen osaa irti aiemmin.

Aloittava yrittäjä voi hakea säätiöltä pääomalainaa saatuaan samassa yhteydessä toiselta ulkopuoliselta sijoittajalta vastaavan tai suuremman rahoituksen. Hakemukseen voi liittää lausunnon yhteistyökorkeakoululta, hautomosta tai kiihdyttämöohjelmasta. Lausunnonantaja voi toimittaa lausunnon myös suoraan säätiölle. Lausunnot ovat luottamuksellisia, eikä lausunnon sisällöstä anneta tietoa lainanhakijalle.

Maaseutuyrittäjä voi hakea pääomalainaa, jos yrittäjän luottotiedot ovat kunnossa. Lisäksi hakemuksen liitteeksi vaaditaan ProAgrian lausunto.

Yrityksen investointiavustus
Kymenlaakson alueella oleva maatilayrittäjä tai säätiön pääomalainaa hakeva (tai sitä juuri saanut) muu yrittäjä voi hakea investointiavustusta. Avustusta voi hakea enintään 5 000 euroa ja sitä voi saada vain kerran. Investointiavustushakemus on lähetettävä säätiölle ennen investointia tai viimeistään kuukauden sisällä hankinnasta.

Lisätietoa säätiön sivuilta

 

Scroll to top