Kolme ihmistä keskustelemassa

Kymenlaakso sai hyvän tuloksen Suomen Yrittäjien Elinvoimabarometrissä

Kouvolassa on tehty tekoja yritysten hyväksi

TIEDOTE 24.5.2023

Kymenlaakso pärjäsi hyvin, kun yrittäjät arvioivat maakunnan elinvoimaa. Yrittäjien verkostoituminen on Kymenlaaksossa valtakunnan huipputasoa ja poliittisen päätöksenteon ilmapiiriä pidetään yritysten kannalta positiivisena. Myös kehitysyhtiöiden toiminta saa kiitosta.

Taloustutkimus kysyi Yrittäjien Elinvoimabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä kotimaakuntansa elinvoimasta. Ensimmäistä kertaa toteutettu maakunnallinen kysely on jatkossa tarkoitus tehdä vuorovuosin perinteisen Yrittäjien Kuntabarometrin kanssa.

Elinvoimabarometrissä mitattavia kategorioita oli kolme: elinvoima, verkostoituminen sekä johtaminen ja päätöksenteko. Kymenlaakso sijoittui kokonaistuloksissa seitsemännelle sijalle.

Kymenlaakson suunta on selvästi ylöspäin

Yrittäjien mukaan Kymenlaaksossa käydään riittävästi keskustelua maakunnan elinvoimasta ja saavutettavuus rautatieyhteyksien osalta on hyvä. Verkostoitumisessa, kehitysyhtiöiden verkostoitumistilaisuuksien järjestämisessä ja osallistumisessa sekä poliittisen päätöksentekoilmapiirin yritysmyönteisyydessä Kymenlaakso on kyselyn mukaan Suomen parhaimmistoa.

- Meillä on Kymenlaaksossa ja Kouvolassa vahva halu luoda elinvoimaa yhteistyössä yritysten kanssa. Hienoa nähdä, että määrätietoiset panostukset ja toimenpiteet ovat alkaneet tuottaa tulosta ja vieneet yritysilmapiiriä positiiviseen suuntaan, toteaa Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Kouvolassa on tehty tekoja yritysten hyväksi

Yrityksille on tärkeää, että julkiset yrityspalvelut ovat tasapuolisesti kaikkien ulottuvilla.

- Kyselyyn vastanneista kymenlaaksolaisista yrittäjistä valtaosa oli käyttänyt julkisia yrityspalveluita. Jokainen yritys tarvitsee jossakin elinkaarensa vaiheessa apuja, neuvoja, koulutusta ja rahoitusta, sanoo Kouvola Innovation oy:n toimitusjohtaja Kimmo Niemi.

Reilu ja läpinäkyvä kilpailu sekä hyvin hoidetut julkiset hankinnat ovat myös merkittäviä tekijöitä yritysmyönteisyyden arvioinnissa. Kouvolassa on panostettu julkisten hankintojen osaamiseen sekä hankinta-asiamiespalveluun. Yritysvaikutusten arviointi on lisäksi otettu osaksi kaupungin merkittävien päätösten päätöksentekoa.

Keväällä avattu Kohoa Synergiakeskus on myös konkreettinen teko yritysmyönteisen Kouvolan puolesta. Yrityspalveluja tarjoavat tahot saman katon alle kokoavan Kohoa Synergiakeskuksen taustalla on Kouvolan tulevaisuuteen panostavien yritysten, yksityishenkilöiden ja oppilaitosten sekä Kinnon tiivis yhteistyö.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kimmo Niemi, puh. 020 615 8118, kimmo.niemi@kinno.fi
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi

Scroll to top