Kymenlaakson hyvinvointialueen ja yritysten välinen vuoropuhelu käyntiin

Julkiset hankinnat -juttusarja 1.3.2023

Yrittäjäyhdistysten edustajat ja Kinnon hankinta-asiamies tapasivat Kymenlaakson hyvinvointialueen johtoa tavoitteena rakentaa yhteistyötä ja käynnistää säännöllinen vuoropuhelu hyvinvointialueen tulevista kilpailutuksista.

”Tapaamisessa käytiin avointa keskustelua hyvässä ilmapiirissä. Tällainen avoin vuoropuhelu koetaan tärkeäksi ja sitä tullaan jatkamaan”, hankinta-asiamies Marita Melkko totesi tyytyväisenä.

Hankinnat muodostavat noin 45 %  Kymenlaakson hyvinvointialueen kokonaiskustannuksista. Vuositasolla hankintojen arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen uskoo, että työ hyvinvointialueen hankintojen kehittämiseksi alkaa tuottaa tulosta jonkun ajan kuluttua. "Hyvinvointialueet ovat isoja hankkijoita, joiden palvelutarjontaan on hyvä saada mukaan pk-yrityksiä", Jääskeläinen summaa.

Myös Kymen Yrittäjien puheenjohtaja Jari Liikkanen on pitää hyvinvointialueen hankintoja merkittävinä alueen yrittäjille. ”Me yrittäjät olemme tässä yhteistyössä mukana kuinka voimme auttaa? -asenteella."

Hyvinvointialueen hankintoja avaava tilaisuus kesäkuussa

Hyvinvointialueen ja yrittäjien tapaamisessa sovittiin hyvinvointialueen hankintoja avaavan tilaisuuden järjestämisestä. Kesäkuun alussa Kohoa Synergiakeskuksessa järjestettävässä tilaisuudessa yrittäjillä on mahdollisuus kysyä ja keskustella hyvinvointialueen hankinnoista. Tapahtumasta ja tulevista markkinavuoropuheluista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen ja maakunnan yrittäjien välinen yhteistyö ja vuoropuhelu on saatu käynnistettyä. Aiheesta keskusteltiin vilkkaasti myös joulukuisessa Hankintaseminaarissa, jossa aiheeseen toivat näkemyksensä Tuomi Logistiikka Oy:n hankintajohtaja Tuure Marku ja Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari.

Osallisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueille palveluja tuottavan Tuomi Logistiikan hankintajohtaja Tuure Marku painotti Hankintaseminaarissa, että hankinnat on nähtävä strategisena toimintona ja niitä on johdettava strategian mukaisesti ja faktoihin perustuen. Tuomi Logistiikassa käytetään monenlaista data-analytiikkaa johtamisen tukena. Eri menetelmin seurataan omistamista, palveluntoimittajia ja hankintojen volyymiä sekä rutiini- ja pullonkaulahankintoja.

”Sidosryhmäsuhteista selvitetään, kenen kanssa toimitaan ja mitkä ovat eri sidosryhmien odotukset hankintatoimintaa kohtaan. Hankintojen elinkeinopoliittisessa tarkastelussa selvitetään muun muassa markkinoiden toimivuutta ja kilpailua sekä hankintojen markkinavaikutuksia.”

Markun mukaan on tärkeää uudistua nykypäivän nopeissa muutoksissa. Omalla toiminnalla on oltava selkeä suunta ja merkityksellisyyttä. Yhteisessä tekemisessä kumppanien kanssa on oltava osallisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Yrityksen johdon erityisenä tehtävä on luoda ilmapiiriä, joka edistää organisaation kykyä reagoida luovasti erilaisiin toiminnan haasteisiin, muutokseen ja kriiseihin.

”Hankintojen hyvä suunnittelu, markkinavuoropuhelut ja kommunikaatio yritysten kanssa on tärkeää", kertoo Marku. "Hyvä esimerkki on Turun kaupunki, joka laittaa ennakkoon tietoa tulevista hankinnoista muun muassa yrittäjille ja kauppakamarille. Pitää olla ajoissa liikkeellä avoimuudessa, jotta yrittäjät ehtivät reagoida, vaikka se olisikin haastavaa.”

Hyvinvointialueet ovat yrityksille mahdollisuus

Myös Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari korosti joulukuisessa Hankintaseminaarissa sitä, että yrittäjät saavat ajoissa tiedon tulevista hankinnoista. Jaskari kuitenkin kritisoi hyvinvointialueiden vahvaa nojaa isoihin toimijoihin. Erityisesti in house -yhtiöiden kasvu on ollut Jaskarin mukaan huikeaa. ”Energiahuollossa in house -yhtiöillä on suurin liikevaihto ja sote-palveluissa nopein kasvu. Myös kuntayhtiöiden työllisyys ja liikevaihto ovat kasvaneet nopeasti."

Jaskari pitää hyvinvointialueita yrityksille valtavana markkinana ja mahdollisuutena. Hän kuitenkin pelkää, että suunta on väärä ja haluaa haastaa pohtimaan, miten hyvinvointialueiden julkisia hankintoja voitaisiin tehdä uudella tavalla. "Lähtökohtana on, että palveluja tuottaisivat julkisen palvelutuotannon lisäksi myös yksityinen ja kolmas sektori.”

Kuva: Kymenlaakson hyvinvointialueen ja yrittäjäyhdistysten tapaamisesta 28.2.2023. Henkilöt vasemmalta aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask, ostopalvelupäällikkö Kirsi Pitkälä, Kymenlaakson hyvinvointialueen johtaja Harri Hagman, Kinnon hankinta-asiamies Marita Melkko sekä aluejohtaja Kari Jääskeläinen, hallituksen jäsen Sini Huhtala, puheenjohtaja Jari Liikkanen ja varapuheenjohtaja Johan Bardy Kymen Yrittäjistä.

Artikkeli on osa joulukuisen 2022 Kouvolan Hankintaseminaarin teemoihin pureutuvaa juttusarjaa.

 

Asiantuntijasi julkisissa hankinnoissa:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top