EK:n Kuntarankingissa Kouvolan tilannekuva samankaltainen kuin kaksi vuotta sitten

Kaupunkien välisessä vertailussa Kouvola on sijalla 17

Kouvola on ainut kunta, joka muodostaa yksinään oman seutukuntansa Elinkeinoelämän keskusliiton Kuntarankingissa. Tänään julkistetussa 25 seutukunnan vertailussa Kouvola pitää perää, mutta sijoittuu 20 suurimman kaupungin suuntaa antavassa vertailussa sijalle 17.  Kaupunkien välisessä vertailussa Kouvolan sijoitus on sijan parempi kuin kaksi vuotta sitten. Tänä vuonna Kouvolan taakse jäivät Lappeenranta, Mikkeli ja Kotka.

EK:n Kuntaranking tutkimus perustuu aluekohtaisiin kuntataloutta ja yrittäjyyttä kuvaaviin tilastoihin (2/3 vaikutus tulokseen) sekä yritysjohtajille suunnattuun kyselyyn (1/3 vaikutus tulokseen). Kyselytutkimukseen vastasi 33 kouvolalaista yritysjohtajaa.

Kouvola sijoittuu keskimääräistä heikommin Kuntarankingin kaikilla osa-alueilla. EK:n mukaan yritysten mielipiteissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna kahden vuoden takaiseen Kuntarankingiin. Kuntataloutta ja erityisesti yrittäjyysaktiivisuutta mittaavat tilastot ovat Kouvolan osalta kuitenkin hiukan huonompia vuoteen 2021 verrattuna.

Yritysmyönteisessä kunnassa päätöksenteko on sujuvaa, kilpailu läpinäkyvää ja yrityspalvelut ovat kaikkien ulottuvilla

Valtakunnallisesti yritykset odottavat kotikunnaltaan sujuvaa ja yrityksiä huomioivaa päätöksentekoa. Yrityksille on tärkeää, että kaavoitus, luvitus ja hallintoprosessit ovat toimivia ja päätöksenteossa arvioidaan yritysvaikutuksia. Kinnon yrityksiltä saaman palautteen mukaan luvitusasioiden sujuvuus on Kouvolassa parantunut merkittävästi. Kaupunki on myös ottanut yritysvaikutusten arvioinnin osaksi merkittävien päätösten päätöksentekoa.

Reilu ja läpinäkyvä kilpailu sekä hyvin hoidetut julkiset hankinnat ovat myös merkittäviä tekijöitä kunnan yritysmyönteisyyden arvioinnissa. On tärkeää, että yrityksillä on mahdollisuus tuottaa palveluja kunnassa. Kouvolassa on panostettu osaamisen kehittämiseen julkisissa hankinnoissa. Kinnon hankinta-asiamies auttaa yrityksiä julkisiin kilpailutuksiin osallistumisessa ja toisaalta neuvoo julkisia toimijoita hankintojen tekemisessä. Hankinta-asiamies myös järjestää markkinavuoropuheluja, jotka ovat saaneet kiittävää palautetta kaikilta tahoilta.

Yrityksille on tärkeää, että julkiset yrityspalvelut ovat tasapuolisesti kaikkien ulottuvilla. Kouvolassa Kinno tuottaa omalta osaltaan näitä palveluita. Viimeisimmän Kinnon yrityspalveluiden asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan lähes 80 % vastaajista suosittelisi Kinnon palveluja.

Kohoa Synergiakeskus kokoaa Kouvolassa yrityspalveluja tarjoavat tahot saman katon alle lähikuukausina. Kohoa Synergiakeskuksen takana on Kinnon sekä Kouvolan mahdollisuuksiin uskovien yritysten, yksityishenkilöiden ja muiden tahojen tiivis yhteistyö. Kohoa tulee jatkossa parantamaan yrityspalveluiden saatavuutta entisestään, ja on itsessään merkittävä teko yritysmyönteisen Kouvolan puolesta.

Tutustu Kuntarankingiin EK:n verkkosivuilla.

Scroll to top