Kouvolan kuivasataman toiminta käynnistyy

Kouvola RRT tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia Suomen teollisuudelle

TIEDOTE 12.5.2023

Kouvolan kuivasataman rakentaminen on saatu päätökseen ja toiminta käynnistyy maanantaina 15.5.2023, kun ensimmäinen juna saapuu alueelle. Suomen ensimmäinen kuivasatama mahdollistaa kuljetusten keskittämisen ja koko logistisen ketjun suunnittelun uudella tavalla kestävästi ja kustannustehokkaasti. Tulevaisuudessa junalauttayhteys Tallinnaan ja Rail Baltican kautta suoraan Eurooppaan säästäisi kuljetusaikaa ja pienentäisi päästöjä.

Suomen ensimmäinen kuivasatama, Kouvola RRT, on valmis ja sen toiminta käynnistyy. Perinteiseen kymenlaaksolaiseen teollisuusympäristöön sopivasti alueen ensimmäinen asiakas on metsäyhtiö UPM, jonka ensimmäinen raakapuutoimitus saapuu satamaan 15.5.2023 aamulla.

– Kouvolan kuivasatama mahdollistaa meille puun ja hakkeen välivarastoinnin. Kuivasataman sijainti on meille ihanteellinen. Se on käyttämämme kuljetusreitin varrella, joten kuljetuskilometrejä ei tule lisää ja säästämme ajon kaupungin läpi, UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhonen sanoo.

Railgate Finland käy parhaillaan neuvotteluja alueen palvelutarjonnasta muun muassa logistiikka- ja kiertotaloustoimialan yritysten kanssa. Kuivasataman toiminta on herättänyt kiinnostusta yrityskentässä. Erityisesti mahdollisuus kuljetusten keskittämiseen ja välivarastointiin houkuttelee. Tulevaisuudessa Kouvolan kuivasatama voi toimia merkittävänä linkkinä suomalaisen vientiteollisuuden ja Euroopan välillä ja tarjota reittivaihtoehdon, joka on paitsi nopea myös vähäpäästöinen.

– Kouvolan kuivasatama on TEN-T ydinverkon terminaali, joka on luontevaa yhdistää jollain aikataululla jo kehitteillä olevan Rail Balticaan, mutta tällä hetkellä kotimaisen rautatierahtiliikenteen kehittäminen on ykköstavoitteemme. Merisatamien tavoin kaikille avoin kuivasatama mahdollistaa rautatieliikenteen hyödyntämisen niillekin toimijoille, joilla ei ole omaa raideyhteyttä, Railgate Finlandin toimitusjohtaja Kimmo Niemi sanoo.

Kuivasataman rakentaminen alitti alkuperäisen budjetin

Kouvola RRT -rakennushanke on viety läpi poikkeuksellisissa olosuhteissa. Hyvä suunnittelu ja varautuminen kuitenkin mahdollistivat sen, että kuivasatama valmistui paitsi alkuperäisessä aikataulussa, myös alle budjetin. Alkuperäisen 40 miljoonan euron budjetin sijaan toteutunut budjetti oli noin 34 miljoonaa euroa. Tästä Kouvolan kaupungin osuus on noin 23,6 miljoonaa euroa, EU-rahoituksen osuus noin 6,8 miljoonaa euroa ja valtion osuus noin 3,5 miljoonaa euroa.

Rakennuskustannuksista rutistettiin noin neljän miljoonan alitus budjettiin kaupungin vastuulla olevien töiden osalta. Kestävillä ratkaisuilla saavutettiin merkittäviä säästöjä päästöihin ja kustannuksiin. Rakenteissa hyödynnettiin alueen ylijäämämassoja ja kierrätettyä betoni- ja asfalttimursketta. Lisäksi säästöjä saavutettiin myös minimoimalla rakentamisen aikaiset kuljetusmatkat.

– Tämä hieno tulos on yhteistyön ansiota, ja merkittävässä roolissa olivat tekijöiden lisäksi hankkeen rakennuttajakonsultti sekä kaupungin teknisen toimialan ammattilaisten kestävän rakentamisen osaaminen. Vihreän rakentamisen onnistuneet ratkaisut toivat konkreettista säästöä, RRT-hankkeen projektipäällikkö Tero Valtonen kiittelee.

 

Lisätietoja kuivasataman toiminnasta:

Kimmo Niemi, toimitusjohtaja, Railgate Finland Oy ja Kouvola Innovation Oy, puh. 020 615 8118

Sanna Kauppi, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Railgate Finland Oy ja Kouvola Innovation Oy, puh. 020 615 7284

 

Lisätietoja rakennusprojektista:

Tero Valtonen, projektipäällikkö, RRT-hanke, Kouvolan kaupunki, puh. 040 711 0886

 

Kouvola RRT – Suomen ensimmäinen kuivasatama

  • Kouvola RRT (Rail and road terminal) on Suomen ensimmäinen kuivasatama. Se mahdollistaa kuljetusmuodon vaihdon joustavasti raiteilta tieliikenteeseen ja päinvastoin. Lisäksi kuivasatamat tarjoavat satamankaltaisia palveluita, kuten rahdin yhdistämistä, varastointia, varikkoja, konttien huoltoa sekä tullausta.
  • Euroopassa kuivasatamat ovat laajasti käytössä ja esimerkiksi Ruotsissa vastaavia terminaaleja on parikymmentä. Ruotsissa rahdin siirtyminen maanteiltä raiteille on vähentänyt raskaan liikenteen ilmastopäästöjä 25 % vuodesta 2005.
  • Kuivasatama tuo raideyhteydet ja satamapalvelut lähelle sisämaassa toimivia teollisuuslaitoksia. Kun tavaraa liikutellaan merisataman ja sisämaan välillä rautateitse kootusti suurissa erissä, kuljetukset ovat taloudellisempia ja ympäristöystävällisempiä kuin yksittäiset maantiekuljetukset.
  • Kouvolan kuivasataman erikoisuus ovat kilometrin mittaiset lastausraiteet, jotka tuovat tehokkuutta tavarajunien käsittelyyn. Lastausraiteet omistaa Väylävirasto.
  • Kouvolan kuivasataman rakennushankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli noin 40 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 9 miljoonaa euroa ja valtion osuus 4,4 miljoonaa euroa. Projektin toteuma oli n. 34 miljoonaa euroa, josta Kouvolan kaupungin osuus on noin 23,6 miljoonaa euroa, EU-rahoituksen osuus on n. 6,8 miljoonaa euroa ja Valtion osuus noin 3,5 miljoonaa euroa.

 

Railgate Finland Oy on Kouvolan kaupungin kehitysyhtiön Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiö.

Railgate Finland hallinnoi Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaalia satamayhtiön tavoin. Railgate Finland vuokraa terminaalin alueita ja tiloja, markkinoi terminaalialuetta sekä hallinnoi, hoitaa ja kehittää terminaalin infrastruktuuria sekä turvallisuus- ja ympäristöratkaisuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

 

Scroll to top