Yleisökuva hankintaseminaarista

Kouvolan kaupunki käy vuoropuhelua yrittäjien kanssa aiempaa useammin

Kouvolan kaupungin hankintaohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti useiden mittareiden avulla. "Yrittäjille yksi seuratuimmista mittareista, hankintojen paikallisuusasteen lisäksi, on ollut käytyjen markkinavuoropuhelujen prosenttiosuus kilpailutuksista. Tällöin hankinnan suunnitteluvaiheessa on hyödynnetty monipuolisesti tarjoajien näkemyksiä hankinnan toteutusmahdollisuuksista markkinavuoropuhelujen avulla", kertoo Kinnon hankinta-asiamies Marita Melkko.

"Vuonna 2022 markkinavuoropuhelujen prosenttiosuus käydyistä kilpailutuksista oli 18,9 %. Tammi-elokuun seurannassa 2023 vastaava luku oli 36,4 %, vaikka seurannasta puuttui neljän kuukauden tiedot. Teknisissä vuoropuheluissa, joilla tarkoitetaan tarjouspyyntöasiakirjojen kommentointikierrosta yrityksissä, vuoden 2022 prosenttiosuus kilpailutuksista oli 15,1 % ja vuoden 2023 tammi-elokuussa 27,3 %. Selkeää kasvua on siis havaittavissa molempien mittareiden kohdalla eli suunta on oikea", sanoo Marita Melkko.

Asiantuntijasi hankinnoissa:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top