Kouvolan kaupungin yrittäjäpalkinto Kymen Charterlinelle

TIEDOTE 24.11.2023

Kouvolan kaupungin yrittäjäpalkinnon vuonna 2023 saa Kymen Charterline Oy. Yrityksen toimitusjohtaja Petri Reunanen on aktiivinen yrittäjä, joka on omalla toiminnallaan vaikuttanut positiivisesti Kouvolan ja koko Kymenlaakson yritysilmapiiriin.

Vuonna 1996 perustettu Kymen Charterline on perheyritys, joka tuottaa henkilöliikennepalveluita Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Yhtiö liikennöi tilaus- sekä matkailuliikennettä sekä vakiovuoroliikennettä. Kymen Charterlinen liiketoimintaa on kasvatettu pitkäjänteisesti muun muassa yritysostoin.

Korona ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat vaikuttaneet kriittisesti Kymen Charterlinelle merkittävään matkailuliikenteeseen itärajan yli. Yritys on kuitenkin onnistunut uusiutumaan maailman tilanteen mukaan ja selvinnyt menestyksekkäästi myös kustannusten nousun aiheuttamasta paineesta.

− Kymen Charterline täyttää kaupungin asettamat yrittäjäpalkinnon myöntämisen kriteerit ja on menestynyt hyvin taloudellisilla mittareilla. Yhtiön määrätietoisessa kehittämisessä on huomioitu myös niin digitaalisuuden kuin vihreän siirtymänkin tuomat vaatimukset ja mahdollisuudet, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell.

Yrityksen liikevaihto ja henkilöstön määrä ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina, ja kannattavuus on parempi kuin toimialalla keskimäärin. Kymen Charterline on merkittävä työllistäjä lähes 60 työntekijällään, ja yrityksellä on hyvät edellytykset kasvulle myös tulevaisuudessa.

− Menestyvän liiketoiminnan johtamisen lisäksi yrityksen toimitusjohtaja Petri Reunanen on esimerkillisellä tavalla ollut mukana vahvistamassa yrittäjien ja Kouvolan kaupungin välistä yhteistyötä, kiittää Kinnon toimitusjohtaja Kimmo Niemi.

Kouvolan kaupungin vuoden 2023 yritykselle myönnettävän palkinnon saaja määritettiin aktiivisista, työllistävistä yrityksistä, joiden kotipaikka on Kouvola. Arvioinnissa hyödynnettiin tuoreimpia tilinpäätöstietoja sekä niistä tehtyjä analyysejä. Valintaan vaikuttavina merkittävimpinä kriteereinä olivat yrityksen kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky sekä toiminnan kehitys edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kehitystä ja tulosta tarkasteltiin myös pitkällä aikavälillä. Kouvolan kaupungin vuoden yritykselle myönnettävä palkinto kohdistetaan yritykselle, joka ei ole aiemmin saanut Kouvolan kaupungilta vastaavaa huomionosoitusta.

Kouvolan kaupungin yrittäjäpalkinto luovutettiin Petri Reunaselle Kouvolan Yrittäjien ja Kouvolan kaupungin yhteisessä palkitsemistilaisuudessa Kohoa Synergiakeskuksella perjantaina 24.11.2023. Tilaisuudessa Kouvolan Yrittäjät jakoi vuoden 2023 yrittäjäpalkinnot ja kaupunki oman yrittäjäpalkintonsa. Kaupungin yrittäjäpalkinnon tilaisuudessa luovutti Kinnon toimitusjohtaja Kimmo Niemi.

 

Lisätietoja:

apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell@kouvola.fi

toimitusjohtaja Kimmo Niemi, puh. 020 615 8118, kimmo.niemi@kinno.fi

Scroll to top