Kouvolalaiset yritykset hyvin edustettuina aliurakoissa

Sarkolan koulun aliurakoitsijoista ja –konsulteista 64 prosentilla yrityksen koti- tai toimipaikkana on Kouvola.

”Kouvolan kaupungin Tilapalvelujen ja Lehto Tilat Oy:n kanssa olemme kehitelleet pilottimallin, jolla pyritään edistämään paikallisten yritysten mukaan pääsyä isoihin rakennusurakoihin. Paikalliset yritykset ovat arvostaneet tätä palvelua ja olemme saaneet siitä kiittävää palautetta”, sanoo Marita Melkko.

Kouvolan kaupunki seuraa kuukausittain päivittyvin raportein Sarkolan koulun rakennustyömaan vaikutusta paikalliseen elinvoimaan. 14.4.2021 ilmestyneen raportin mukaan Sarkolan koulun työmaalla oli tuohon mennessä työskennellyt 25 yritystä, joista 40 prosentilla kotipaikkana oli Kouvola, 24 prosentilla toimipaikkana Kouvola ja 36 prosenttia yrityksistä tuli alueen ulkopuolelta.

Pääurakoitsijaksi valittu Lehto Tilat Oy aikoo kilpailuttaa toukokuussa uusia aliurakointeja, kuten LVI-, sähkö-, vesikatto-, lukitus- sekä lattianvalu-urakat. Aliurakoista kiinnostuneeksi pääsee ilmoittautumaan helpoiten hankinta-asiamiehen kautta lähettämällä yhteystiedot ja tiedot tarjolla olevista palveluista hankinta-asiamiehelle osoitteeseen marita.melkko@kinno.fi. Hankinta-asiamies toimittaa tiedot kootusti KVR-urakoitsijalle.

Kouvola Innovation Oy (Kinno) ja YIT Suomi Oy kehittelevät alihankintamahdollisuuksien kartoitusta parhaillaan myös Valkealan monitoimitalon osalta. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin keväällä 2021.

Kouvolassa on suunnitteilla tai meneillään useita kilpailutuksia

Suunnitteilla olevat Kouvolan kaupungin hankinnat löytyvät keskitetysti hankintojen suunnittelukalenterista (linkki Kouvolan kaupungin verkkosivuille). Toukokuussa tulevat kilpailutukseen mm. Valkealan monitoimitalon valvontatyöt. Alla esimerkkejä meneillään olevista kilpailutuksista:

Pienhankintapalvelussa
• Kouvolan Lyseon lukion sähkötöiden muutokset, määräaika 21.5.2021 klo 11.00
• Kouvolan lyseon lukion LVI-muutokset, 21.5.2021 klo 11.00

Tarjouspalvelussa
• Mielakan päiväkodin sisäpuolen saneeraus, (Rakennusurakka RU (pääurakoitsija, päätoteuttaja) - LVI-urakka - Sähköurakka), 10.5. klo 12.00
• Painatuspalvelut Kouvolan kaupungille, 10.5.2021 klo 12.00
• Kouvolan kaupungin liikenne- ja viheralueiden tienvarsiheinän ja vesakon niittotyö 2021-2023, 14.5.2021 klo 12.00
• Inkeroisten Yhteiskoulun vanhan osan purkaminen, 20.5.2021 klo 13.00
• Inkeroisten koulun v. 2012 valmistuneen osan muutos- ja korjaustyöt, 20.5.2021 klo 16.00
• Kalervontie + hulevesi, 27.5.2021 klo 13.00

Hilmassa
• Kouvolan seurakuntayhtymän tulostus-, skannaus- ja kopiointipalvelut, määräaika 13.5.2021 klo 18.00
• Kouvolan Asuntojen peruskorjauskonsepti, suunnittelun hankinta, 7.6.2021 klo 13.00
• Kouvolan Asuntojen peruskorjauskonsepti, toteutuksen hankinta, 7.6.2021 klo 13.00
• Kymsote: Henkilökohtainen apu, 9.6.2021 klo 12.00

Lisätietoja

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top