Kuvituskuva Kouvolasta, jossa Pohjola-talo ja muita Kouvolan keskustan rakennuksia.

Kouvolaan ohjataan 2,2 miljoonaa euroa elintarvikekeskittymän kehittämiseen

TIEDOTE 9.11.2023

Valtioneuvosto on päättänyt Kymenlaakson tukemisesta rakennemuutostilanteessa. Kouvolaan kohdistetaan 2,2 miljoonaa euroa elintarvikesektorin kehittämiseen. Yritysten kasvua tuetaan etenkin TKI-toimintaan panostamalla, korkeakouluyhteistyöllä ja yritysten kansainvälistymisen kautta.

Äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon suunnataan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettua ns. AKKE-rahoitusta. Rahoituksen avulla Kouvolaan haetaan uutta kasvua nousevasta elintarvikesektorista, tuotteiden jalostusarvon nostosta sekä yritysten ja niitä tukevien kehittämistoimijoiden osaamisen vahvistamisesta. Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka pitää saatua rahoitusta tervetulleena. ─ Ministeriössä on erinomaisesti nähty Kouvolan vahvuudet. Olemme kaupunkina panostaneet jo pitkään yritysten toimintaedellytysten ja elintarvikealan koulutuksen kehittämiseen, ja meillä onkin meneillään ja käynnistymässä uusia koulutusohjelmia aiheeseen liittyen. Kehitysyhtiöllemme Kinnolle kiitos rahoitushakemuksen edistämisestä yhdessä alueen toimijoiden kanssa, Toikka toteaa.

─ Nyt myönnetty rahoitus Kouvolan elintarvikekeskittymän vahvistamiseen on määrätietoisen kehittämistyön tulosta, kertoo myös Kouvola Innovationin toimitusjohtaja Kimmo Niemi. ─ Olemme yhdessä alan paikallisten toimijoiden kanssa kuvanneet sektorin mahdollisuuksia ja kriittisiä tekijöitä, joten äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon pystyttiin osoittamaan selkeä kehittämisehdotus, Niemi jatkaa.

Myönnetyllä määrärahalla yritysten kasvua ja uudistumista tuetaan mm. panostamalla TKI-toimintaan. Siinä LUTin, Xamkin ja Edukon testaus- ja analyysipalvelut ja muu osaaminen ovat tukemassa yritysten kokeiluja, pilotointeja ja tuotekehitystä sekä kansainvälistymispotentiaalin kasvattamista. Teknologinen kehitys, vihreä siirtymä ja kuluttajakäyttäytyminen vaikuttavat elintarviketeollisuuden ja koko ruokaketjun toimintaan sekä toimintaedellytyksiin. Yhä tärkeämpää on eri toimialojen sekä tutkimuksen välinen yhteistyö innovaatiotoiminnassa ja innovaatioiden kaupallistamisessa. Lisäksi muuttuvassa toimintaympäristössä korostuvat ennakointiosaaminen ja riskeihin varautuminen. Kymenlaakson keskeinen sijainti kasvavan pääkaupunkiseudun läheisyydessä ja alueen logistiset palvelut varmistavat osaltaan ruokajärjestelmän murroksen hallittavuutta ja ennakoitavuutta.

Elintarviketuotannon turvaamisella ja monipuolistamisella on olennainen merkitys sektorin kehittämisessä. Osana Kouvolan äkillisen rakennemuutoksen ÄRM-toimenpiteitä valtio solmii sopimuksen elintarvikealan innovaatiovetoisesta kehittämisestä, jonka tavoitteena on vahvistaa uuden kasvun lähteitä alueella.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kimmo Niemi, Kouvola Innovation Oy, puh. 020 615 8118, kimmo.niemi@kinno.fi
Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi

Scroll to top