Konttijunaliikenne on rahdin tulevaisuutta

KINNON ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI  |  EU:n ilmastotavoitteet ajavat kuljetuksia kohti vihreämpiä vaihtoehtoja. Yhtenä tavoitteena on, että yli 300 km:n pituiset tavarankuljetukset siirretään maanteiltä muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen.Tavoitteena on 30 prosentin siirtymä jo vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää maantie- ja rautatiekuljetusten yhdistämismahdollisuuksien parantamista.

Logistiikka-alalla on vahva usko rautatierahtiliikenteen kasvuun

Taloustutkimus tutki alkuvuodesta Kouvola Innovation Oy:n toimeksiannosta logistiikka-alan toimijoiden näkemyksiä rautatiekuljetuksista, ja 90 prosenttia haastatelluista arvioi ilmastopolitiikan lisäävän rahdin määrää rautateillä. 40 prosenttia haastatelluista uskoo rautatiekuljetusten kasvavan merkittävästi.

Vaikka alan toimijoilla on vahva usko rautatierahtiliikenteen kasvuun, ei ilmastotekijä kuitenkaan vielä ohjaa kysyntää, vaan kustannukset ovat tärkein kysyntään vaikuttava tekijä.

Loistava sijainti

Haastatellut logistiikka-ammattilaiset pitävät Kouvolan sijaintia loistavana.

Yhteyttä Venäjälle ja Kiinaan pidetään kilpailuvalttina ja asemaa Suomen raiteiden rahtiliikenteessä hyvänä. Haastatellut arvioivat Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaalin tulevien tavaravirtojen liikkuvan erityisesti HaminaKotkan, Vuosaaren ja Länsirannikon satamiin, Ruotsiin ja Norjaan sekä Oulun seudulle tai vastaavasti Kouvolan kautta Baltiaan, Venäjälle ja pidemmälle Aasiaan.

Monipuolinen logistiikkaekosysteemi

Kouvolasta on muodostunut kotimaan tavaraliikenteen ja kansainvälisen rautatieliikenteen keskittymä. Sen ydin muodostuu yritysverkostosta, josta on kasvanut merkittävä varasto-, terminaali-, huolinta- ja lisäarvopalveluiden keskittymä.

Yritystoiminnan lisäksi Kouvolaan on syntynyt merkittävä osaamisklusteri alan opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan myötä.

Jo muodostunut logistiikkaekosysteemi vahvistuu entisestään rakenteilla olevan Kouvola RRT:n myötä. Moderni ja monipuolinen eri kuljetusmuotoja yhdistävä terminaalialue palvelee kasvavan kotimaisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen tarpeissa ja mahdollistaa kaikenlaiset kuljetukset.

Rakenteilla oleva Kouvola RRT on Suomen ainoa EU:n liikenteen TEN-T-ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali ja osa Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä. Rakenteilla olevalla alueella Kouvolan logistiikan palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali otetaan käyttöön alkuvuodesta 2023.

 

Lue lisää (linkki johtaa toidelle verkkosivustolle): Railgate Finland - Rautatie- ja maantiekuljetusten yhdistäjä

Katso myös: Kinno mukana Kauppalehden Kumppanisisällöissä (linkki johtaa toiselle sivustolle).

Lisätietoja:

Sanna Kauppi

Kauppi Sanna

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
+358 20 615 7284
+358 40 531 5898
sanna.kauppi@kinno.fi

Scroll to top