KKV: Julkisten hankintojen onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista seurattava tehokkaammin

Suomessa tehdään vuosittain julkisia hankintoja miljardeilla euroilla. Julkiset hankinnat vaikuttavat niin julkisen sektorin varojen käyttöön kuin myös toimialojen kilpailutilanteeseen sekä kuluttajien saamaan palvelukokemukseen. Hankinnat koskettavatkin välillisesti jokaista suomalaista ja hankinnoilla on suuri merkitys koko kansantaloudelle.

Mikään taho ei kuitenkaan seuraa systemaattisesti hankintojen onnistumista ja niille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Ei esimerkiksi ole kattavaa tietoa siitä, miten paljon hankintoihin käytetään rahaa, pysytäänkö hankinnoissa niille asetetuissa budjeteissa, minkä verran hankinnoissa on kilpailua tai tuotetaanko palvelut ja tuotteet parhaalla mahdollisella tavalla. Hankinnoille saatetaan myös asettaa useita tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa keskenään, jolloin kaikkia tavoitteita on mahdoton saavuttaa samanaikaisesti.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) painottaa julkaisussaan Julkisten hankintojen tavoitteet ja riskit, että hankintojen seurantaa ja arviointia tulee kehittää. Seurantatiedolle on tarvetta, koska pienilläkin muutoksilla voi olla suuria taloudellisia vaikutuksia. Jos esimerkiksi hankintojen kokonaiskustannukset nousevat yhden prosentin, se lisää julkishallinnon menoja vuodessa 310 miljoonalla eurolla.

 

Lisätietoja

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top