Kansainvälisty ja Kasva digitaalisesti

Kansainvälisty ja Kasva digitaalisesti -hankkeen päätavoitteena on aktivoida ensisijaisesti Kouvolan, mutta myös koko Kymenlaakson pk-yrityksiä löytämään koronasta elpymisen ja uuden kasvun eväitä kansainvälisiltä markkinoilta hyödyntämällä digitaalisia alustoja ja kumppanuuksia.

Hankkeen osatavoitteet ja keskeiset tehtävät ovat:

• Yritysten tukeminen kansainvälisessä verkostoitumisessa sekä uusien kontaktien, markkinoiden ja asiakasryhmien löytämisessä
• Kohdennetusti toteutettavat selvitykset liittyen kysyntäpotentiaaliin ja erityisvaatimuksiin valituilla markkinoilla
• Yrityksiä ja niiden vientitoimintaa parhaiten hyödyttävien kansainvälisten digitaalisten alustoiden ja jakelukanavien löytyminen
• Yritysten valmiuksien kasvattaminen digitaalisten alustojen hyödyntämisessä liiketoiminnassaan
• Testata ja pilotoida yritysten tarjoamaa eri digialustoilla
• Edistää yritysten ja niiden tarjoaman näkyvyyttä ja kysyntää kohdemarkkinoilla
• Kinnon työkalujen ja verkostoyhteistyön jatkokehittäminen kansainvälistyvien yritysten tueksi

Pääkohderyhmänä hankkeessa ovat Kouvolan ja Kymenlaakson pk-yritykset etenkin seuraavilta toimialoilta: elintarvikesektori, kuluttajatuotteet (esim. luontaistuotteet, huonekalut, muoti, kulutustavarat), hyvinvointipalvelut, puutuoteteollisuus, konepajat, ympäristöteknologia, IT-ala ja suunnittelutoimistot.

Hankkeessa toteutetaan ensimmäistä kertaa laajassa mittakaavassa kansainvälisten digitaalisten alustojen ja verkkokauppojen mahdollisuuksien hyödyntäminen ja pilotointi kohdistuen eri toimialojen pk-yritysten B2B- ja B2Cvientimahdollisuuksiin useilla eri kohdemarkkinoilla. Vähähiilisyyden huomioon ottaminen ja esille nostaminen ovat tärkeällä sijalla tarjoaman kokoamisessa.

Projektin nimi: Kansainvälisty ja Kasva digitaalisesti

Toteutusaika: 1.8.2021 -31.8.2023
Rahoittajat: Uudenmaan liitto. Rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).

 

 

 

Yhteyshenkilösi on:

Vesala Jarpo

Asiantuntija
+ 358 20 615 8772
jarpo.vesala@kinno.fi

Scroll to top