Kansainvälisty ja kasva digitaalisesti

Päätavoitteena on aktivoida Kymenlaakson pk-yrityksiä löytämään koronasta elpymisen ja uuden kasvun eväitä kansainvälisiltä markkinoilta hyödyntämällä digitaalisia alustoja ja kumppanuuksia.

Osatavoitteet ja keskeiset tehtävät ovat:

• Yritysten tukeminen kansainvälisessä verkostoitumisessa sekä uusien markkinoiden ja asiakasryhmien löytämisessä
• Yritysten valmiuksien kasvattaminen digitaalisten alustojen hyödyntämisessä

Hankkeessa hyödynnetään kansainvälisiä digitaalisia alustoja eri toimialojen pk-yritysten vientimahdollisuuksien kasvattamiseen eri kohdemarkkinoilla.

Projektin nimi: Kansainvälisty ja kasva digitaalisesti
Toteutusaika: 1.8.2021 -31.8.2023
Rahoittajat: Kymenlaakson liitto. Rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).

Scroll to top