Kinno kehittää palvelujaan yritysten tarpeita kuunnellen

Uutinen 29.6.2021 - Kinnon palvelut vastaavat varsin hyvin sitä, mitä kouvolalaiset yritykset toivovat kehittämisyhtiöltään. Liiketoimintansa kehittämisen tueksi yritykset toivovat eniten yritysneuvontapalveluja ja yritysten verkostoitumisen tukea. Myös työvoiman rekrytoinnin ja kehittämisen tukipalvelut kiinnostavat. Palvelukokemus Kinnon palveluista on poikkileikkaavasti hyvällä tasolla.

Kinnon palvelujen kehittämiseksi toteutettiin keväällä 2021 kyselytutkimus, jossa kartoitettiin Kouvolassa toimivien yritysten nykytilannetta, odotuksia lähitulevaisuuteen liittyen sekä palvelutarpeita ja toiveita Kinnolta. Samalla selvitettiin Kouvolan ulkopuolisten yritysten nykytilaa, palvelutarpeita sekä mielikuvia Kouvolaan liittyen. Kysely laadittiin yhteistyössä Kouvolan Yrittäjät ry:n kanssa.

Alustavien tulosten mukaan kouvolalaisista vastaajista (346) suurin osa, 81 %, tuntee Kinnon palvelut.  Viidennes vastaajista ei tunne niitä ja yli kolmannes vastaajista on jo käyttänyt Kinnon palveluita. Kinnon palveluja käyttäneiden (106 vastausta) keskiarvio palvelukokemuksesta on 4,2 asteikolla 1-5. Palveluja käyttäneet kokivat niiden pääosin onnistuneen hyvin.

Koronaan liittyvän tuen osalta arviot jakoivat hieman vastaajia: 48 % koki sen onnistuneen kiitettävästi, mutta myös tyytymättömiä vastaajia oli enemmän kuin muissa tekijöissä. Vain noin 40 % Kinnon palveluita käyttäneistä arvioi koronaan liittyvää tukea.

Kouvolalaisista yrityksistä 15 % kertoi olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja 63 % aikoo kasvaa säilyttääkseen nykyisen asemansa. Yhteensä 21 % sisäisistä vastaajista arvioi yrityksen liikevaihdon vähenevän tai toiminnan loppuvan. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta toiminnan loppuminen johtuu eläköitymisestä.

Pääosin Kouvola koettiin hyvänä paikkana yrittää, mutta toisaalta sen ei koettu olevan sen kummempi kuin muutkaan. Yhteensä 94% kouvolalaisista vastaajista olisi valmis jollain tasolla suosittelemaan Kouvolaa yrittämisen paikkana.

”Kehitämme palvelujamme yritysten tarpeita kuunnellen ja muuttuvaa liiketoimintaympäristöä huomioiden. Laajan kyselyn tulokset ovat hyvää aineistoa palvelujemme kehittämiseen. Kyselyyn vastanneilla oli useita toiveita lisätietojen saamiseen ja yhteydenottoihin, joihin vastataan parhaillaan ”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Niemi.

Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy puhelinhaastatteluina huhti-toukokuussa 2021. Lisäksi Kymenlaakson Yrittäjät ry jakoi sähköistä linkkiä Kouvolan jäsenyrityksiin. Koko tutkimusaineisto on 447 vastausta, joista puhelinhaastatteluissa saatiin 401. Näistä 300 kouvolalaisilta yrityksiltä, lisäksi sähköisiä vastauksia kertyi 46 kouvolalaisilta. Kouvolan ulkopuolella haastateltujen 101 yrityksen vastauksiin palataan myöhemmin.

Lisätietoja:

Scroll to top