Kaksi ihmistä teollisessa ympäristössä kypärät päässä

Kiertotaloudella ja uusiutuvalla energialla kohti hiilineutraaliutta

Juttu on julkaistu alun perin Kiertotalous-Suomi-sivulla helmikuussa 2023.

Case-esimerkki kiertotaloudesta, sivuvirtojen hyödyntämisestä ja teollisista symbiooseista. Leca Finland Oy:ssa on hyödynnetty kiertotaloutta pitkään ja uusia ratkaisuja etsitään.

Kouvolassa toimivan Leca Finland Oy:n(siirryt toiseen palveluun) Kuusankosken kevytsoratehtaan tuotantoprosesseissa on kiertotaloutta hyödynnetty jo pitkään monin eri tavoin. Tehtaan lopputuote, Leca-sora, on täysin kierrätettävä ja uudelleenkäytettävä materiaali jopa vuosikymmenien päästä. Leca-soran valmistukseen käytettävä sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla.

FISS-työpajasta ideoita sivuvirtojen hyödyntämiseen

Halua kiertotalouden hyödyntämiseen liiketoiminnassa löytyy edelleen. Kiertotalouden rooli tuotantoprosessissa tulee entisestään korostumaan lähitulevaisuudessa, ja uusia ratkaisuja haetaan aktiivisesti.

Kesällä 2022 Leca Finland osallistui Kymenlaaksolaisille yrityksille suunnattuun Uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta Teollisten symbioosien palvelun FISS-työpajaan.

”Tilaisuus oli hyvä tapa verkostoitua alueen muiden toimijoiden kanssa ja vaihtaa ajatuksia kiertotalouden mahdollisuuksista. Saimme tilaisuudesta uusia ideoita sivuvirtojen hyödyntämiseen”, kertoo tuotantopäällikkö Seppo Saarinen.

”Muun muassa näitä työpajassa esiin nousseita kiertotalousaihioita on yhdessä jatkojalostettu eteenpäin sekä kartoitettu myös muita tuotantoprosessiin sopivia sivuvirtoja lähialueelta”, jatkaa Kouvola Innovationin asiantuntija Kari Laine, joka toimii Kymenlaakson alueen FISS-aluekoordinaattorina.

Leca-sora valmistetaan kotimaisesta savesta.

Tavoitteena hiilineutraalius

Leca Finland on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Iso askel kohti tätä tavoitetta otettiin investoimalla Kuusankosken tehtaalla biopohjaisten polttoaineiden hyödyntämiseen energialähteenä. Matkaa kohti hiilineutraaliutta kannustaa ja kirittää tehty asiakaslupaus.

”Kuusankosken tehtaalla on loppuvuodesta 2022 korvattu kivihiilen käyttö puupelleteillä. Asiakaslupauksen myötä kivihiili ei tule olemaan jatkossa edes varavaihtoehtona”, Saarinen kertoo.

Vuositasolla puupellettiin siirtyminen puolitti tuotannossa syntyvät hiilidioksidipäästöt. Myös kierrätyspolttoöljyn käyttöä energialähteenä tullaan vähentämään ja korvaamaan biopohjaisilla polttoaineilla.

Leca-soran valmistusprosessissa pystytään hyödyntämään erityyppisiä jäte- ja kierrätysmateriaaleja, joiden etsintä raaka-aineeksi on jatkuvaa. Tämä on vaikuttanut merkittävästi tuotteen ja tuotannon kehittämiseen. Valmistusprosessi on ympäristöluvanvaraista toimintaa ja tarkkaan säädeltyä. Tällä hetkellä Leca Finlandilla pilotoidaan lasivillajätteen käyttöä raaka-aineena. Lisäksi meneillään on monia keskusteluja muiden materiaalien hyödyntämismahdollisuuksista. Uusien sivuvirtojen etsiminen raaka-aineeksi jatkuu yhteistyössä Kouvola Innovationin kanssa.

Asiantuntijasi kiertotalouspalveluissa:

Kyhyräinen Jaana

Asiantuntija
+358 20 615 9480
+358 40 809 1505
jaana.kyhyrainen@kinno.fi

Kari Laine

Laine Kari

Asiantuntija
Energia ja vetytalous
+358 20 615 9083
+358 40 179 7083
kari.laine@kinno.fi

Scroll to top