Kehity ja menesty tarjoajana -hankintakoulutus

Kehity ja menesty tarjoajana -hankintakoulutus tiistaina 3.9.2024 klo 12.30–16.00 Kohoa Synergiakeskuksessa, os. Kauppalankatu 13, Kouvola

Yrittäjä - Onko hankintojen hakuvahti sinulle tuttu?

Tunnetko markkinavuoropuhelujen eri muodot ja miksi niihin kannattaa osallistua?

Tiedätkö, mitä asioita tarjouspyynnöstä tulee ehdottomasti selvittää? Entä soveltuvuusvaatimukset – miten toimia, jos omat resurssit eivät riitä?

Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa opit, mitä julkisten hankintojen tarjouskilpailussa kannattaa tehdä ja mitä ei.

Koulutuksessa käymme läpi tarjousprosessin eri vaiheet yrittäjänäkökulmasta. Saat hankinta-asiamieheltä vinkit tarjousvertailussa menestymiseen.

Valmennus on suunnattu julkisista hankinnoista kiinnostuneille mikro- ja pk-yrityksille, jotka haluavat kehittyä tarjoajina tai jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan julkisiin hankintoihin.

Ohjelma:

 Mitä tarkoitetaan julkisella hankinnalla?

 • Julkisten hankintojen periaatteet ja hankintalain tavoitteet
 • Mitä tarkoitetaan hankinnan kynnysarvolla?
 • Miten hankinnan ennakoitu arvo lasketaan?
 • Keitä kilpailuttamisvelvoite koskee
 • Hankinnan arvon vaikutus kilpailuttamisvelvoitteeseen

Hankintojen suunnittelu- ja valmisteluvaihe

 • Hankintojen suunnittelukalenterit
 • Markkinavuoropuhelujen eri muodot
 • Mitkä ovat toimittajien vaikutusmahdollisuudet?

Hankintailmoitukset ja niiden seuranta

 •  Hankintojen hakuvahti
 •  Mitä hankinnoista ilmoittaminen tarkoittaa?

 Tarjouksen tekeminen

 • Erilaiset tarjouspyyntömallit ja miten niihin vastataan
 • Tarjoajan mahdollisuudet vaikuttaa tarjousaikana tarjouspyynnön sisältöön
 • Tilaajavastuulaki
 • Tarjoajan soveltuvuusvaatimuksiin vastaaminen
  • Saako alihankkijaa käyttää?Voiko ryhmittymänä tarjota
  • Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD)
 • Hankinnan kohteen kuvaus ja hankinnan kohteeseen liittyvät vähimmäisvaatimukset
  • Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vaatimukseen
  • Milloin vaadittu kalusto, kapasiteetti tai resurssit on oltava käytettävissä?
 • Osatarjouksen tai vaihtoehtoisen tarjouksen tekeminen

Vertailuperusteet

 •  Miten optimoin vertailussa menestymisen?

Tarjousten käsittely ja toimittajan valinta

 • Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen
 • Onko tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen sallittua?
 • Oikeus saada tietoa tarjousten käsittelystä ja vertailusta
 • Vältä sudenkuopat – yleisimmät virheet tarjouksissa

Muutoksenhaku

 •      Valituksen ja oikaisuvaatimuksen tekeminen
 •      Liikesalaisuuksien suojaaminen: milloin ja miten tarjoukset tulevat julkisiksi?

Kouluttajana hankinta-asiamies Marita Melkko, KTM, Kouvola Innovation Oy

 • 24 vuoden kokemus yritysten koulutus- ja kehittämistehtävistä mukaan lukien julkiset hankinnat.
 • Yksi Suomen Yrittäjät ry:n hankintaneuvontaverkoston neuvojista vuodesta 2017 alkaen.

Ilmoittautumiset viimeistään 2.9. klo 16
Koulutukseen otetaan max 15 hlöä.

Ilmoittautua voit täältä

Julkisten hankintojen asiantuntija Kouvolassa:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top