Kehity ja menesty tarjoajana -hankintakoulutus sote-palveluja tarjoaville yrityksille

Yrittäjä – Tunnetko hankintamenettelyn perusmallit sote-hankinnoissa? 

Kehity ja menesty tarjoajana -hankintakoulutus sote-palveluja tarjoaville yrityksille

19.9.2024 12:30, Kohoa Synergiakeskuksessa, Kauppalankatu 13, 45100 Kouvola

Mikä on DPS ja miten se käytännössä toimii? Tiedätkö, mitä tarkoitetaan voimavara-alihankkijalla?

Tunnistatko ryhmittyviä koskevat vaatimukset? Entä milloin tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua ja milloin ei?

Tunnistatko yrityksen käytössä olevat eri oikeussuojakeinot?

Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa opit, mitä julkisten hankintojen tarjouskilpailussa kannattaa tehdä ja mitä ei.

Koulutuksessa käymme läpi tarjousprosessin eri vaiheet yrittäjänäkökulmasta. Saat hankinta-asiamieheltä vinkit tarjousvertailussa menestymiseen.

Koulutus on suunnattu julkisista hankinnoista kiinnostuneille sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoaville mikro- ja pk-yrityksille, jotka haluavat kehittyä tarjoajina.

Koulutuksessa pureudutaan liitteen E mukaisiin palveluhankintoihin.

 

Ohjelma:

Sosiaali- ja terveyspalveluihin sovellettava lainsäädäntö

 • Hyvinvointialueiden toimintaa säännellään useassa eri laissa
 • Sote-palveluiden hankkimiselle lisäehtoja järjestämislaissa

Hankinnat Kymenlaakson hyvinvointialueella

 • Kuinka palveluntuottajaksi hyvinvointialueelle?
 • Miten pk-yritysten osallistumista hyvinvointialueen hankintoihin edistetään?

Hankintojen suunnittelu- ja valmisteluvaihe

 • Mistä löydän hankinnat?
 • Markkinavuoropuhelujen eri muodot

Hankintailmoitukset ja niiden seuranta

 • Hankintojen hakuvahti
 • Mitä hankinnoista ilmoittaminen tarkoittaa?
 • Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen

Hankintamenettelyn perusmallit sote-hankinnoissa

 • Avoin ja rajoitettu
 • Joustavat hankintamenettelyt, kuten dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS)

Tarjouspyyntö, tarjous ja tarjouksen täsmentäminen

 • Tarjouspyynnön keskeiset osat
 • Soveltuvuusvaatimukset sote-palveluhankinnoissa
 • Tarjoajan mahdollisuudet vaikuttaa tarjousaikana tarjouspyynnön sisältöön
 • Tilaajavastuulaki
 • Alihankintaa ja ryhmittymiä koskevat vaatimukset
 • Hankinnan kohteen kuvaus ja hankinnankohteeseen liittyvät
 • vähimmäisvaatimukset
  •    Milloin vaadittu kalusto, kapasiteetti tai resurssit on  oltava käytettävissä?
 • Osatarjouksen tekeminen

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta

 • Perusteluvelvollisuus halvimman hinnan käyttämiseen
 • Parhaan hinta-laatusuhteen vertailuperusteet
 • Käänteinen kilpailutus
 • Vältä sudenkuopat – yleisimmät virheet tarjouksissa
 • Yrityksen käytössä olevat eri oikeussuojakeinot ja muutoksenhakuajat

Kouluttajana hankinta-asiamies Marita Melkko, KTM, Kouvola Innovation Oy

 • 24 vuoden kokemus yritysten koulutus- ja kehittämistehtävistä mukaan lukien julkiset hankinnat.
 • Yksi Suomen Yrittäjät ry:n hankintaneuvontaverkoston neuvojista vuodesta 2017 alkaen.

Ilmoittautumiset viimeistään 18.9.2024 klo 16.00

Koulutukseen otetaan max 15 hlöä.

Ilmoittautua voit täällä.

Julkisten hankintojen asiantuntija Kouvolassa:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top