Kaikki irti vihreästä siirtymästä

KINNON ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI   |  EU:n isona tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa, ja siinä on meillekin haastetta kerrakseen. Erityisenä korostuksena on talouden ja yhteiskunnan vihreä siirtymä. Se näkyy muun muassa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa, jonka perusteella EU:sta tulevia koronaelvytysrahoja jaetaan.

Kiertotalous on tärkeä osa vihreää siirtymää

Kiertotalous on voimakkaasti kasvava, läpileikkaava talouden malli ja ajattelutapa. Siinä materiaalit ja tuotteiden arvo kiertävät, ja lisäarvoa syntyy tuotteisiin liitetyistä palveluista ja älykkyydestä. Alan potentiaali on asiantuntija-arvioiden mukaan miljardiluokkaa jo yksin Suomessa, ja kansainvälisellä tasolla puhutaan jo vähintäänkin sadoista miljardeista.

Suomen omat ja EU:n asettamat vähähiilisyys- ja ilmastotavoitteet vaikuttavat kaikkeen tekemiseen niin keppinä kuin porkkananakin. Haasteiden ratkomisessa tarvitaan kokonaan uusia työkaluja ja uudenlaisia kumppanuuksia julkisen sektorin, yritysten ja muiden toimijoiden kesken. On hyvä pitää mielessä, että perinteisten, kiertotalouteen yleensä liitettyjen sektorien lisäksi teema koskettaa läpileikkaavasti koko yrityskenttää. Tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä, ja kiinnostavia näkymiä avautuu yritysten innovatiivisille bisnesideoille.

Panostuksia toimintaympäristöön

Kouvolan kaupunki ja elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation satsaavat tosissaan bio- ja kiertotaloutta tukevaan toimintaympäristöön ja yritysten tukemiseen. Fyysisenä kärkenä on Kymenlaakson keskipisteessä sijaitseva Hyötyvirta-yritysalue, josta rakennetaan kunnianhimoista kestävän kehityksen kasvualustaa. Alueen kaavoitus ja luvitus mahdollistavat monentyyppisiä teollisia toimintoja. Toimintamalliin liittyy myös yritysten TKI-toimintaa ja kokeiluja tukevia fyysisiä rakenteita.

Kasvuvoimaa alustoista

Hyötyvirran eteen tehtävä työ on paljon muutakin kuin perinteistä aluekehitystä ja tonttimarkkinointia. Fyysisenä kasvualustana on yritysalue, mutta laajemmasta näkökulmasta kyseessä on yritystoimintaa ja kumppanuuksia tukevien palvelujen ja virtuaalisten alustojen kokonaisuus, jota rakennetaan yhteistyössä yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Virtuaalisilla alustoilla yritykset pystyvät testaamaan ideoitaan nopeasti, ilman raskaita kustannuksia. Digitaaliteknologiat mahdollistavat paikkariippumattomuuden sekä verkottumisen huippuosaamiseen ja markkinoihin meillä ja muualla.

Toiminnassa edetään monella osa-alueella tiiviissä yhteistyössä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Uuden kehittämisessä voidaan ottaa isompiakin harppauksia, kun uutta tietoa ja osaamista pystytään tuomaan joustavammin yritysten hyödyksi. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat teollisuuden, rakentamisen ja jätteenkäsittelyn mahdollisuudet, materiaali- ja sivuvirtojen jalostaminen uudenlaisiksi tuotteiksi ja palveluiksi sekä uudet energiaratkaisut. Konkreettisimmillaan kyse on esimerkiksi siitä, että luodaan uutta liiketoimintaa erilaisista tuotannon sivuvirroista, joita yrityksissä kerääntyy. Aina ei tarvitse olla kyse uudesta liiketoiminnasta, vaan joskus ratkaisuja tarvitaan konkreettisiin arjen ongelmiin.

Miksi Kouvola?

Kouvolan ja Kymenlaakson teollisuuden ja maatalouden vahvat perinteet ovat vankka perusta rakentaa uudistuvaa tuotanto- ja palveluliiketoimintaa. Lisäarvoa tuo alueen logistinen osaaminen ja kilpailukykyinen, Aasian ja Euroopan yhdistävä kuljetuskäytävä. Kouvola RRT Suomen ainoa rautatie- ja maantieliikenteen yhdistävä EU:n TEN-T ydinverkon terminaali ja HaminaKotka volyymeiltaan maan suurin vientisatama.

Tähtäimessä ovat globaalit markkinat yritysten tarjoamalle. Yhteistyö idän suuntaan on luonnollisesti kuviossa mukana, sillä onhan Kouvola sijaintinsa ansiosta ainutlaatuinen sillanpääasema.

Hyötyvirta kutsuu yhteistyöhön

Bio- ja kiertotalous etenee nyt monialaisesti ja vauhdilla. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yhteistyön saumat!

Tutustu tarkemmin: Kiertotalouspalvelut

Katso myös: Kinno Kauppalehden Kumppanisisällöissä (linkki johtaa toiselle sivustolle).

 

 

Lisätietoja:

Scroll to top