Julkisilla hankinnoilla reilusti potentiaalia edistää kiertotaloutta

Julkisten hankintojen volyymi on 47 miljardia euroa, joten niihin sisältyy valtava muutosvoima kohti kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Monet kunnat ovat jo sisällyttäneet kiertotalouden periaatteita strategioihinsa ja linjauksiinsa, tunnistaneet kiertotalouden mahdollisuuksia sekä lähteneet toteuttamaan kiertotaloushankintoja. Kiertotaloushankintojen vauhdittaminen edellyttää muutosjohtamista, markkinavuoropuhelua, strategista tukea ja ennen kaikkea tekemisen paloa. Kiertotaloushankintojen sisältö, tarkoitus ja toteutus eivät välttämättä kuitenkaan ole hankintayksikölle tuttuja tai yksinkertaisia.

Circwaste-hankkeessa on koottu kiertotaloushankintojen oppeja, tulkintoja ja esimerkkejä yksiin kansiin Kiertotaloushankintojen käsikirjaksi. Tuore julkaisu avaa, mitä kiertotaloushankinnat ovat ja miten kiertotaloutta on mahdollista edistää julkisilla hankinnoilla sekä millaisia vaikutuksia hankinnoilla on. Julkaisu nostaa myös esiin toteutuneita esimerkkejä muun muassa infrarakentamiseen sekä kalusteiden, tekstiilien, kulkuneuvojen ja elektroniikan hankintaan liittyen.

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top