Arvojen mittaamista teollisessa ympäristössä.

Jami Holtari Suomen Vetylaakso ry:n toimitusjohtajaksi

TIEDOTE 24.8.2023

Vuoden 2023 alkupuolella perustetun Suomen Vetylaakso ry:n hallitus on valinnut diplomi-insinööri Jami Holtarin yhdistyksen toimitusjohtajaksi. Etelä-Karjalan liiton elinvoimajohtajana toimiva ja monessa työ- ja luottamustehtävässä maakunnassa toiminut Holtari aloittaa työnsä 1.10.2023.

Suomen Vetylaakso ry haki johtoon henkilöä, jolla on vahva kokemus yritysverkostojen luotsaamisesta sekä edunvalvonnasta. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Markku Heinonen pitää Holtarin valintaa tärkeänä askeleena uuden yhdistyksen toiminnassa. "Olen tehnyt Jamin kanssa pitkään töitä, ja hän on juuri oikea henkilö tähän tehtävään osaamisensa ja kokemuksensa ansiosta", Heinonen kertoo.

Jami Holtarin henkilökuva
Jami Holtari

"Tavoitteenamme on rakentaa Suomesta merkittävä uusiutuvan energian sekä siihen perustuvan vedyn ja jatkojalosteiden tuotannon keskittymä koko Euroopan mittakaavassa. Yhdistyksen hallitus on vakuuttunut, että Holtarin verkostot ja ratkaisukeskeinen työote vievät meitä juuri oikeaan suuntaan", Heinonen jatkaa.

Itä- ja Kaakkois-Suomessa on vireillä useita suuria uusiutuvan energian investointeja, kuten St1:n metanoli- tai metaanilaitos Lappeenrannassa, Ren-Gasin vihreän vedyn laitokset Kotkassa ja Mikkelissä, P2X:n vety- ja metaanilaitos Joensuussa sekä Solvay Chemicalsin vihreän vedyn tuotantolaitos Kouvolassa.

Kotkassa ja Haminassa etenevät suuret akkumateriaalien tehdasinvestoinnit. Mikäli suunnitelmat toteutuvat, kyse on yhteensä yli miljardin euron investointisysäyksestä itäiseen Suomeen.

"Vuosien 2024–2025 aikana alueella on käynnistymässä 1–2 miljardin euron edestä investointeja aurinkovoimaan", Markku Heinonen lisää.

Itä- ja Kaakkois-Suomessa on avautumassa vahvat mahdollisuudet ammentaa elinvoimaa vihreästä sähköistämisestä. Suomen Vetylaaksossa odotetaan kiinnostuksella hallituksen päätöksiä, miten esimerkiksi Itä-Suomen tuulivoimapotentiaali saadaan käyttöön ja tasapainoittamaan läntisen Suomen tuulivoimatuotannon vaihteluita. LUT-yliopistolta on valmistumassa aiheesta oma ”Itätuuli”-tutkimuksensa.

Jami Holtari astuu uuteen pestiin täynnä uskoa tulevaan

Reilut kaksi vuotta Etelä-Karjalan liiton elinvoimajohtajan virassa toiminut Jami Holtari ottaa toimitusjohtajan työn vastaan innostuneena.

"Vetytalouden osalta on Suomessakin todella suuri momentum, jota ei voi olla hyödyntämättä. Olen innoissani saamastani luottamuksesta ja mahdollisuudesta lähteä rakentamaan vetylaaksoa Suomeen", Holtari kertoo.

"Olen kymmenen viime vuoden ajan ollut aktiivinen maakunnan kehittäjä ja tunnen hyvin yritys-, koulutus- ja viranomaismaailmat. Sielultani olen lobbari, joka haluaa katsoa nyt vahvemmin oman maakunnan rajojen yli teemassa, joka koskettaa koko maan elinvoimaa voimakkaasti", Holtari jatkaa.

Suomen Vetylaakso -yhdistyksen tavoitteena on rakentaa Suomesta merkittävä uusiutuvan energian ja siihen pohjautuvien jalosteiden tuottaja koko Euroopan mittakaavassa. Itä-Kaakko-alueella on saatavilla vedyn valmistuksessa hyödynnettävissä olevia teollisuuden bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä. Yhdistyksen yhtenä tehtävänä on innostaa metsä- ja muuta teollisuutta tarttumaan tähän erityiseen kaakkoisen Suomen vahvuuteen. Yhdistys toimii myös edunvalvojana niin alueellisesti kuin kansallisestikin.

Tärkeimmiksi tavoitteiksi alueella on tunnistettu tuulivoiman esteenä olevan tutkaongelman ratkaisun edistäminen sekä energia- ja vetytalousinvestointien edellyttämä kantaverkon vahvistaminen ja täydentäminen. Alueen kaupungit ja muut toimijat ovat kokeneet elinvoiman lisäämiseen tähtäävät yhteiset toimet tärkeinä, ja ovat valmiita osaltaan laittamaan resurssejaan ja osaamistaan vetytalouden edistämistyöhön. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 30 jäsentä, joista 18 on yrityksiä. Kouvola Innovation oy on Suomen Vetylaakso ry:n jäsen.

 

Lisätietoja:

Suomen Vetylaakso ry

Markku Heinonen, kehitysjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
p. 040 581 1998, markku.heinonen@lappeenranta.fi

Jami Holtari, elinvoimajohtaja, Etelä-Karjalan liitto
p. 0400 551435, jami.holtari@ekarjala.fi

Pekka Hirvonen, kaupunginjohtaja, hallituksen 1. varapuheenjohtaja
p. 040 105 1001, pekka.hirvonen@kitee.fi

Kimmo Siira, Councellor, hallituksen 2. varapuheenjohtaja
p. +91  83 7689 5114, kimmo.siira@formin.fi

Scroll to top