Itä-Kaakko Vetylaakson mahdollisuudet ja haasteet

LUT-yliopiston tuoreen selvityksen mukaan Itä- ja Kaakkois-Suomessa tuotettu uusiutuva sähkö ja vihreä vety ovat avaimet alueen teollisuuden merkittävään kasvuun. Alueella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä merkittäväksi vetytalouskeskittymäksi, vetylaaksoksi. Tätä tavoitetta tukevat myös alueen maailmanluokan osaaminen sekä mittava tuuli- ja aurinkoenergian potentiaali. Selvitystä esiteltiin laajalle joukolle yrittäjiä ja alan toimijoita Vetovoimaa vihreästä energiasta ja vetytaloudesta -hankkeen toimesta Kouvolassa.

”Jos emme kehitä alueemme energiamahdollisuuksia, meillä ei ole pian teollisuutta ja työpaikkoja tällä alueella”, huomautti vetytalouden mahdollisuuksia Itä- ja Kaakkois-Suomessa esitellyt tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen LUT-yliopistosta.

Itä- ja Kaakkois-Suomessa ovat jo olemassa hyvät tuuliolosuhteet ja harvan asutuksen johdosta riittävästi pinta-alaa, jotka mahdollistaisivat tuuli- ja aurinkovoiman kehittämisen. Alueella on vesi- ja ydinvoimatuotantoa, mutta uusiutuvien energiamahdollisuuksien kehittämisessä on jääty muun Suomen jalkoihin. Panostukset energiaratkaisuihin Pohjanmaalla ja läntisessä Suomessa ovat olleet Itä-Kaakkoa huomattavasti suuremmat.

Alueella on teknologia jo olemassa ja kaavoitettuja alueita valmiina uusiutuvia energiaratkaisuja varten. Täällä on jo useita hankkeita käynnissä teeman puitteissa niin yksityisten kuin julkisten tahojen toimesta, kuten Kouvolassa Solvay Chemicals Finlandin suunnitelmat vihreään vetyyn siirtymiseksi.

”Realistinen maksimioletus uudesta tuulivoimasta on 112 TWh ja kokonaistuulivoimatuotanto perusskenaariossa 57 TWh. Turvesuot muodostavat merkittävän potentiaalin aurinkoenergian tuotantoon ja selvityksen kunnista Kouvola oli kärjessä. Itä-Kaakko alueen aurinkopotentiaali on yhteensä 10,7 TWh”, professori Tero Tynjälä LUT-yliopistosta kertoi.

Itä-Kaakko -alueella haasteena tuulivoiman kehittämiseen ovat olleet puolustusvoimien käyttämät tutkajärjestelmät, joiden toimintaan tuulivoimalaitteet voivat aiheuttaa häiriötä.

”Tutkaongelman ratkaisu on kriittinen tekijä alueen teollisen tulevaisuuden, elinvoiman ja turvallisuuden kannalta. Ratkaisua on haettu eri toimijoiden kesken”, Tynjälä kertoi.

Esitellyn South-East Finland Hydrogen Valley -selvitystyön pohjalta on jo käynnistetty jatkotoimenpiteet.

”Kunnat sekä alueelliset kehitysyhtiöt selvittävät parhaillaan mahdollista organisoitumista Itä-Kaakko Vetylaakson kehittymiseksi yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa.” kertoo asiantuntija Kari Laine Kouvola Innovationista.


Päättäjät vaikuttavat lainsäädäntöön ja rahoitukseen

Tilaisuuteen osallistunut kansanedustaja Ville Kaunisto oli luottavainen siihen, että teknologian avulla myös alueen tutkaongelma tullaan ratkaisemaan.

”Yhteistyö puolustusvoimien kanssa on tärkeää itäisen ja kaakkoisen alueen tutkaongelman ratkaisemiseksi. Ratkaisuja siihen on haettu ja löydettykin, asiaa selvitellään lisää. Me näemme jo Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, että puolustukseen liittyvä teknologia kehittyy ja muuttuu koko ajan. Tämä tulee avaamaan täysin uusia mahdollisuuksia tähänkin haasteeseen”.

 

”Tänään keskusteluissa nousivat esiin EU:n regulaatio ja kansallinen lainsäädäntö. Suuri valiokunta, jossa olen jäsenenä, käsittelee juuri Euroopan unionin asioita eli vaikuttamismahdollisuus on olemassa. Täällä käyty keskustelu oli todella hyödyllinen, on tärkeää saada näkemyksiä asioihin eri toimijoilta. Päättäjien roolina on rahoituksen ja lainsäädännön avulla mahdollistaa asioita ja viedä siten kehitystä eteenpäin. Lopulta kyse on Kaakkois- ja Itä-Suomen elinvoimasta ja siten koko Suomen turvallisuudesta", Kaunisto totesi.

 

Linkki selvitykseen: South-East Finland Hydrogen Valley -research report

Kuva Timo Tuviala, syyskuu 2022.

Lisätietoa:

Kari Laine

Laine Kari

Asiantuntija
Energia ja vetytalous
+358 20 615 9083
+358 40 179 7083
kari.laine@kinno.fi

Scroll to top