Ideakilpailuun osallistuvan tulee lukea ja hyväksyä nämä säännöt ennen kilpailuehdotuksen lähettämistä.

1. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on rohkaista innovatiivisuuteen ja luovuuteen etsimällä, löytämällä ja palkitsemalla innovaatioita, keksintöjä tai ideoita, joilla voidaan nähdä olevan kaupallista potentiaalia.

Ehdotus voi olla esimerkiksi tekninen ratkaisu, tuote tai palvelu tai oleellinen tuote- tai palveluparannus tai perusteltu idea.

Ehdotuksen sisältöä ei rajata, tavoitteena on, että ehdotuksissa otetaan huomioon seuraavat Kymenlaakson alueelliset kehittämisen painopisteet: kestävä kehitys sekä logistiikan, biotalouden ja digitaalisuuden mahdollisuudet.

Ehdotuksen pitää olla uusi, aiemmin julkaisematon ja toteuttamaton.

2. Kilpailun järjestäjät ja arviointiraati

Kilpailun järjestävät Kymenlaakson innovaatioverkostoon kuuluvat toimijat: kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Aikuiskoulutus Taitaja, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kymen Innovaatioyhdistys ry ja Keksintösäätiö. Arviointiraadin muodostavat:

  1. Keksintösäätiö ry (Markku Merovuo), puheenjohtaja
  2. Kymen Innovaatioyhdistys ry (Markku Saari)
  3. Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Asko Jaakkola)
  4. Kouvola Innovation Oy (Jukka Antila)
  5. Cursor Oy (Marja Holopainen)
  6. Aikuiskoulutus Taitaja (Leena Kaivola)
  7. Xamk (Ari Utriainen)
  8. Kymen Yrittäjät ry (Hannu Lehtinen)

Arviointiraadin jäsenet ovat kirjoittaneet yhteisen salassapitosopimuksen.

Arviointiraadin päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

3. Kilpailun toteuttaminen

Kilpailuaika on 15.9. - 15.11.2020. Ehdotusten tulee olla perillä viimeistään 15.11.2020 klo 16:00.

Ideaehdotus tehdään suomeksi. Ehdottaja antaa ehdotukselleen nimen ja lyhyen kuvauksen, jotka voidaan julkaista kilpailusta tiedotettaessa.

Ehdotuksen esittäjä voi olla Kymenlaakson alueella asuva tai opiskeleva yksityinen henkilö tai samalla alueella sijaitseva ja toimiva yritys tai muu yhteisö. Yksityishenkilön on oltava vähintään 16-vuotias jättäessään kilpailuehdotuksensa. Kilpailussa on kolme sarjaa

A. Keksintösarja

B. Liikeideasarja (palvelu/tuoteidea tai sosiaalinen innovaatio tai liiketoimintakonsepti, joka tähtää yritystoimintaan)

C. Ideasarja (uutuudellinen ratkaisu tai idea)

Viime kädessä arviointiraati päättää mihin sarjaan ehdotus kuuluu.

Osallistu kilpailuun täyttämällä kilpailulomake.

4. Mahdolliset kysymykset

Kilpailu julkaistaan kaikkien järjestäjäorganisaatioiden sivulla. Lisätietoja ideakilpailusta julkaistaan Kinno.fi ja Cursor.fi -sivustoilla.

Mahdolliset kilpailua koskevat kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla ideakymi@kinno.fi viimeistään 15.10.2020.

Kysymykset ja vastaukset ovat nähtävillä 20.10.2020 lähtien Kinnon ja Cursorin www-sivuilla.

5. Palkinnot

Palkintojen jako suoritetaan joulukuussa 2020 pidettävässä Kymenlaakson Innovaatioseminaarissa.

Voittajat palkitaan InnoSuomi -palkinnoilla:

Keksintösarjan voittaja 3000 €

Liikeideasarjan voittaja 3000 €

Ideasarja (erityisesti opiskelijoille) kolme ideaa à 300 €

Palkinnot ovat saajalleen veronalaista tuloa.

Arviointiraadilla on oikeus jakaa palkintojen kokonaissumma ilmoitetusta poikkeavasti.

6. Kilpailutöiden tekijänoikeudet

Kilpailuideoiden oikeudet ovat ehdotuksen jättäneen omaisuutta. Kilpailun järjestäjä ei ota itselleen omistusoikeuksia.

Kilpailuun lähetetyt ehdotukset käsitellään luottamuksellisesti kaikissa kilpailuun liittyvissä vaiheissa. Ehdotuksista voidaan julkaista ainoastaan osallistujan idealleen antama nimi ja tiivistelmä sekä ehdottajan nimi. Muutoin kilpailussa noudatetaan Suomen lakia.

7. Tietosuoja

Kilpailuun osallistuvien henkilöiden tietosuojasta pidetään hyvää huolta. Lue tarkemmin järjestäjäorganisaatioiden tietosuojakäytännöistä:

https://kinno.fi/tietoa-kinnosta/tietosuoja/

https://www.cursor.fi/fi/rekisteriseloste

8. Muuta

Voit pyytää apua keksintösi tai ideasi jatkokehittämiseen ja kaupallistamiseen alueesi kehitysyhtiöltä.

Palvelu on maksuton.