Hyötyvirran ekosysteemipalvelut

Kiertotaloustavoitteiden kasvava vaikutus tuo mukanaan haasteita mutta myös mahdollisuuksia menestyä. Kiertotalouden kasvupotentiaali alueen pk-yritysten liiketoiminnassa on vielä pitkälti selvittämättä ja hyödyntämättä. Tämän potentiaalin esille tuonti ja ylläpito vaatii yhteistyötä ja tiedon jakamista.

Kouvolan Keltakankaalla sijaitsevan Hyötyvirta- teollisuusalueen kehittäminen voi tarjota liiketoiminnan kasvattamisen tai uusien avauksien mahdollisuuksia etenkin pk-yrityksille. Yrityksiä sekä niiden yhteistyökumppaneita kuitenkin on aktivoitava systemaattisesti mukaan kehittämään ideoista uutta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Hyötyvirran kiertotalousekosysteemin toimintaympäristöä ja palveluja pk-yritysten hyödyksi ja edistää siten alueen yritysten kasvua ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Hankkeessa muun muassa:
•rakennetaan alueen pk-yrityksiä tukevien palvelujen ja sisältöjen kokonaisuutta,
•kehitetään yhdessä yritysten kanssa rahoittajia ja investoreita kiinnostavia konsepteja ja hankkeita pilotoitavaksi Hyötyvirran alueella,
•lisätään yhteistyötä rahoittajien ja muiden tukiorganisaatioiden suuntaan,
•houkutellaan uusia toimijoita ja investoreita mukaan yhteistyöhön sekä
•lisätään alueellista, kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ekosysteemissä toimivien yritysten tarjoamalle.

Projektin nimi: Hyötyvirran ekosysteemipalvelut - kasvua ja uutta liiketoimintaa pk-sektorille
Toteutusaika: 01.09.2020-31.10.2022
Rahoitus: Hämeen ELY-keskus

Projektin rahoittajien logot.

Lisätietoja

Scroll to top