Harvinaiset maametallit talteen

Tietoyhteiskunnan ylläpitäminen ei olisi mahdollista ilman harvinaisia maametalleja ja siksi niiden saatavuuden varmistaminen etenkin kierrättämällä on tärkeää.

Projektin tavoitteena on kehittää uusia vähähiilisiä harvinaisten maametallien talteenottoratkaisuja sivuvirroista, kuten elektroniikkaromu, kuonat, tuhkat ja lietteet sekä tutkia kehitettyjen menetelmien tehokkuutta sekä taloudellisuutta. Projekti toteutetaan LUT-yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kinnon yhteistyönä. Projektin ohjausryhmässä ovat mukana UPM, Ovako, Riikinvoima, Kaakkois-Suomen hankintarengas sekä Outotec, joista kaksi jälkimmäistä ovat myös rahoituksessa mukana.

Hankkeen toimintaa esiteltiin mediassa kesällä 2020:

Harvinaisille maametalleille talteenoton kautta uusi elämä

Projektin nimi: Harvinaisten maametallien talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista
Toteutusaika: 1.11.2018 - 30.4.2021
Rahoittajat: Päärahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto (Kymenlaakson liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Karjalan liitto)

Lisätietoja

Kari Laine

Laine Kari

Asiantuntija
+358 20 615 9083
kari.laine@kinno.fi

Scroll to top